Porez na dodanu vrijednost - Posebni postupci oporezivanja
Broj klase:410-19/13-01/618
Urudžbeni broj:513-07-21-01/13-2
Zagreb, 25.10.2013
Posebni postupak oporezivanja putničkih agencija

​Obzirom da se putnikom za primjenu posebnog postupka oporezivanja putničkih agencija smatra svaka fizička osoba koja koristi usluge putničke agencije za potrebe svoga putovanja postavlja se pitanje može li se posebni postupak oporezivanja putničkih agencija primjenjivati u slučaju kada porezni obveznik kupuje paket aranžmane za službene potrebe svojih djelatnika. 

 
U vezi navedenog odgovaramo u nastavku.
 
Posebni postupak oporezivanja putničkih agencija (u daljnjem tekstu: posebni postupak) propisan je odredbama članaka 91. do 94. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, broj 73/13 i 99/13 – Rješenje USRH, u daljnjem tekstu: Zakon). Posebni postupak primjenjivat će putničke agencije koje posluju s putnicima u svoje ime, a koriste isporuke dobara i usluge drugih poreznih obveznika pri obavljanju usluga putovanja. Putničkim agencijama u smislu Zakona smatraju se organizatori putovanja, pa se posebni postupak ne odnosi samo na putničke agencije i organizatore putovanja, već i na sve ostale osobe koje se bave prodajom putovanja te nije bitno tko obavlja uslugu već da se radi o uslugama u vezi s putovanjem koju porezni obveznici obave izravno putnicima.
 
Stoga u slučaju da putnička agencija koristi vlastiti autobus za prijevoz putnika, takva usluga ne ulazi u posebni postupak te se na nju obračunava PDV prema redovnom postupku oporezivanja. Posebni postupak oporezivanja putničke agencije primjenjuju samo kad obavljaju usluge putnicima u svoje ime koristeći usluge drugih poreznih obveznika i taj postupak nije opcionalan, odnosno porezni obveznik ne može birati između posebnog postupka i redovnog postupka oporezivanja.
 
Prema tome prilikom organiziranja putovanja u drugu državu članicu, pri čemu putnička agencija koristi usluge drugih poreznih obveznika, putnička agencija prilikom primjene posebnog postupka razliku u cijeni oporezuje PDV-om po stopi 25%, a iznos PDV-a koji je putnička agencija obvezna platiti izračunava se primjenom preračunane stope PDV-a, koja iznosi 20%, na ostvarenu razliku u cijeni.
 
Posebni postupak putnička agencija primjenjuje neovisno o tome kome obavlja uslugu organizacije putovanja, što proizlazi iz presude Europskog suda pravde koji se u vezi primjene posebnog postupka očitovao u slučaju C-189/11 od 26. rujna 2013. godine.
 
 
Također u vezi s navedenim napominjemo da su presude Europskog suda pravde dio pravne stečevine Europske unije te su ih države članice Europske unije obvezne primjenjivati.

 

Povratak na prethodnu stranicu