Porez na dobit - Olakšice, oslobođenja i poticaji
Broj klase:410-01/09-01/1
Urudžbeni broj:513-07-21-01/09-2
Zagreb, 27.01.2009
Korištenje porezne olakšice na području Grada Vukovara

​Obveznik plaćanja poreza na dobit postavio je upit koji se odnosi na pravo korištenja porezne olakšice po osnovi obavljanja djelatnosti na području Grada Vukovara. Porezni obveznik u upitu navodi da u poslovnoj jedinici na području Grada Vukovara zapošljava 6 zaposlenika od kojih  su 4 sa područja posebne državne skrbi i svi su zaposleni u poslovnoj jedinici u Vukovaru cijelu 2007. godinu. Porezni obveznik ukupno zapošljava 16 zaposlenika i postavlja pitanje da li ostvaruje pravo na poreznu olakšicu za 2007. godinu za dobit ostvarenu u poslovnoj jedinici u Vukovaru. U nastavku odgovaramo.
 
Sukladno članku  30.a Zakona o obnovi i razvoju Grada Vukovara (Narodne novine broj 44/01 i 90/05) koji se primjenjivao do 19. srpnja 2008. godine, porezni obveznici koji obavljaju djelatnost na području Grada Vukovara i zapošljavaju više od pet zaposlenika u radnom odnosu na neodređeno vrijeme, pri čemu više od 50% zaposlenika ima prebivalište i boravište na području Grada Vukovara ili brdsko-planinskom području ili području posebne državne skrbi, oslobođeni su od plaćanja poreza na dobit u razdoblju od deset godina nakon početka primjene ovoga Zakona. Smatra se da porezni obveznik  zapošljava na neodređeno vrijeme zaposlenika s područja Grada Vukovara, ako je zaposlenik proveo u radnom odnosu kod poreznog obveznika i imao prebivalište i boravio na području Grada Vukovara najmanje devet mjeseci u poreznom razdoblju. 
 
Pravilnik o porezu na dobit (Narodne novine broj 95/05 i 133/07; dalje u tekstu Pravilnik) koji se primjenjivo pri obračunu poreze na dobit za 2007. godinu u članku 42. propisuje da pravo na korištenje poreznih oslobođenja i olakšica propisanih člankom 13.a Zakona o područjima posebne državne skrbi, člankom 30.a. Zakona o obnovi i razvoju Grada Vukovara i člankom 7.b. Zakona o brdsko-planinskim područjima, može se ostvariti zapošljavanjem na neodređeno vrijeme propisanog broja zaposlenika koji imaju prebivalište i borave na bilo kojem od područja obuhvaćenih oslobođenjem i olakšicama u navedenim člancima Zakona. Ako je porezni obveznik počeo obavljati djelatnost tijekom godine, a razdoblje za koje utvrđuje poreznu osnovicu kraće je od devet mjeseci, smatra se da su ispunjeni uvjeti propisani posebnim Zakonima ako zapošljava na neodređeno vrijeme zaposlenike koji imaju prebivalište i borave na području posebne državne skrbi najmanje devet mjeseci, a zaposleni su kod poreznog obveznika od početka obavljanja djelatnosti.

Članak 44. Pravilnika propisuje obvezu posebnog porezno knjigovodstvenog praćenja za porezne obveznike koji ostvaruju porezne olakšicu i propisuje:
 1. Porezni obveznici koji koriste olakšicu ili oslobođenje iz članaka 42. Pravilnika, obvezni su osigurati posebno porezno-knjigovodstveno praćenje poslovnih događaja na način propisan posebnim propisima, Zakonom i ovim Pravilnikom.
 2. Ako porezni obveznici u prijavi poreza na dobit iskazuju olakšicu ili oslobođenje, obvezni su sastaviti i posebni obračun o ostvarenoj dobiti i visini porezne obveze za koju ostvaruju pravo na olakšicu ili oslobođenje i priložiti ga uz prijavu.
 3. Za korištenje prava na olakšicu ili oslobođenje nije bitno ima li porezni obveznik prebivalište ili sjedište na području za koje je propisana olakšica ili oslobođenje, nego obavlja li djelatnost na tom području, za koju je potrebno posebno knjigovodstveno praćenje o ostvarenoj dobiti.
 4. Posebno knjigovodstveno praćenje djelatnosti iz stavka 1. članka 44. Pravilnika obavlja se u slučajevima trajnog obavljanja djelatnosti koje podrazumijeva kontinuirano i stalno obavljanje djelatnosti na jednome mjestu, tj. poduzetnik treba imati najmanje poslovnu jedinicu, pod kojom se razumijeva svako stalno mjesto obavljanja gospodarstvene djelatnosti na način kako to propisuje Opći porezni zakon
 5. Ako porezni obveznik iz stavka 1. članka 44. Pravilnika ima prebivalište ili sjedište na području posebne državne skrbi a obavlja prijevozničku, graditeljsku, uslužnu ili drugu djelatnost koja se po naravi posla obavlja i izvan toga područja, može koristiti zakonom propisanu olakšicu za ukupnu djelatnost, jer takve djelatnosti, po svojim obilježjima, nisu određene stalnim mjestom. Iznimno, ako porezni obveznik ima neko stalno mjesto, poslovnu jedinicu, u smislu odredbe stavka 4. ovoga članka, izvan područja od posebne državne skrbi, tada za istu treba posebno utvrditi ostvarenu dobit.

Shodno navedenom, mišljenja smo da u konkretnom slučaju, porezni obveznik koji dio djelatnosti obavlja u izdvojenoj poslovnoj jedinici na području Grada Vukovara, u kojoj zapošljava u radnom odnosu na neodređeno vrijeme 6 zaposlenika, od kojih 4 zaposlenika imaju prebivalište i borave na području posebne državne skrbi, području Grada Vukovara ili brdsko-planinskom području najmanje devet mjeseci u poreznom razdoblju odnosno u kalendarskoj godini, te ako u poslovnim knjigama i evidencijama na odgovarajući način osigura podatke o ostvarivanju dobiti u izdvojenoj poslovnoj jedinici na području Grada Vukovar, ima pravo na korištenje oslobođenja od plaćanja poreza na dobit utvrđene od obavljanja djelatnosti u toj poslovnoj jedinici. Budući da se olakšica odnosi samo na dio djelatnosti koja se obavlja u izdvojenoj poslovnoj jedinici na području Grada Vukovara, uvjet je da 50 % zaposlenika u radnom odnosu na neodređeno vrijeme u toj izdvojenoj poslovnoj jedinici (od ukupno 6) imaju prebivalište i borave na područjima posebne državne skrbi, području Grada Vukovara ili brdsko-planinskom području najmanje devet mjeseci u poreznom razdoblju, a ne 50 % svih zaposlenika zaposlenih u radnom odnosu kod poreznog obveznika (ukupno 16, dok je 6 u izdvojenoj poslovnoj jedinici u Vukovaru).
 

Povratak na prethodnu stranicu