Porez na dobit - Olakšice, oslobođenja i poticaji
Broj klase:410-01/10-01/1624
Urudžbeni broj:513-07-21-01/10-2
Zagreb, 16.08.2010
Priznavanje prava na prijenos poreznog gubitka u slučaju promjene strukture vlasništva poreznog obveznika za više od 50%

​Priznavanje prava na prijenos poreznog gubitka u slučaju promjene strukture vlasništva poreznog obveznika za više od 50% odnosno da li će porezni obveznik koji već dvije godine kontinuirano obavlja registriranu djelatnost ostvariti pravo na prijenos poreznog gubitka ako se tijekom poreznog razdoblja struktura vlasništva poreznog obveznika promijeni za 100% u odnosu na strukturu vlasništva na početku poreznog razdoblja pri čemu neće doći do promjene djelatnosti
 
Odredbama članka 17. stavcima 5., 6., i 7. Zakona o porezu na dobit (Narodne novine broj 177/04, 90/05, 57/06, 146/08 i 80/10) propisano je da pravnom sljedniku prestaje pravo na prijenos poreznoga gubitka: 1. ako pravni prednik već dva porezna razdoblja prije statusne promjene ne obavlja djelatnosti, ili 2. ako tijekom dva porezna razdoblja od nastanka statusne promjene bitno promijeni djelatnost pravnog prednika. Za iznos iskorištenoga poreznoga gubitka, pravni sljednik je dužan uvećati poreznu osnovicu u poreznom razdoblju u kojem je prestalo pravo na prijenos poreznoga gubitka sukladno stavku 5. toga članka. Stavci 5. i 6. navedenog članka primjenjuju se i u slučaju kada se u poreznom razdoblju struktura vlasništva poreznog obveznika promijeni za više od 50% u odnosu na strukturu vlasništva na početku poreznog razdoblja.
 
Prema navedenom, uvjeti propisani člankom 17. stavkom 5. Zakona o porezu na dobit, kojima se ograničava pravo na prijenos poreznog gubitka pri statusnim promjena primjenjuju se i u slučaju kada se struktura vlasništva poreznog obveznika promijeni za više od 50% u odnosu na strukturu vlasništva poreznog obveznika na početku poreznog razdoblja. Stoga pravo na prijenos poreznog gubitka prestaje i poreznom obvezniku kojemu se struktura vlasništva tijekom poreznog razdoblja promijeni za više od 50 % u odnosu na strukturu vlasništva na početku poreznog razdoblja, ako porezni obveznik već dva porezna razdoblje prije promjene vlasništva ne obavlja djelatnost ili ako tijekom dva porezna razdoblja nakon promjene vlasništva bitno promijeni djelatnost. 
 
Slijedom navedenoga, u konkretnom slučaju, poreznom obvezniku ne prestaje pravo na prijenos poreznog gubitka ako se tijekom poreznog razdoblja struktura vlasništva promjeni i za 100 % u odnosu na strukturu vlasništva na početku poreznog razdoblja, međutim uz uvjet da tijekom dva porezna razdoblja nakon promjene vlasništva ne dođe do bitne promjene djelatnosti te da je porezni obveznik dva porezna razdoblja prije promjene vlasništva obavljao djelatnost.
 

Povratak na prethodnu stranicu