Porez na dobit - Porez po odbitku
Broj klase:410-01/12-01/2395
Urudžbeni broj:513-07-21-01/12-2
Zagreb, 07.09.2012
Porezni tretman pravnih osoba osnovanih prema posebnom međunarodnom sporazumu

​Sukladno članku 9. Sporazuma o osnivanju Europske banke za obnovu i razvoj (Narodne novine broj 4/93 – Međunarodni ugovori) djelatnosti Banke sastoje se od redovnih djelatnosti financiranih iz redovnih kapitalnih izvora Banke prema članku 7. toga Sporazuma i specijalne djelatnosti financirane iz izvora specijalnih sredstava prema članku 19. toga Sporazuma. Mogu se kombinirati dva tipa djelatnosti. Nadalje, prema članku 19. Sporazuma o osnivanju Europske banke za obnovu i razvoj, izvori specijalnih sredstava, između ostalog sadržavaju i sredstava koja su vraćena s obzirom na zajmove ili garancije i koja proizilaze iz ulaganja kapitala. 
 
Čanak 44. Sporazuma o osnivanju Europske banke za obnovu i razvoj navodi, da bi se omogućilo Banci ispunjenje svoga cilja i djelatnosti koje su joj povjerene, status, imunitet, povlastice i izuzeci navedeni u tom poglavlju trebaju se dodijeliti Banci na teritoriju svake zemlje članice.

Izuzeće od oporezivanja Banke propisano je člankom 53. Sporazuma o osnivanju Europske banke za obnovu i razvoj. Prema stavku 1. navedenog članka Sporazuma, unutar djelokruga njezinih službenih djelatnosti Banka, njezina imovina, vlasništvo i prihod bit će izuzeti od svih direktnih poreza.

Sukladno članku 141. Ustava Republike Hrvatske (Narodne novine broj 76/10 – pročišćeni tekst)  međunarodni ugovori koji su sklopljeni i potvrđeni u skladu s Ustavom i objavljeni, a koji su na snazi, čine dio unutarnjega pravnog poretka Republike Hrvatske, a po pravnoj su snazi iznad zakona. Njihove se odredbe mogu mijenjati ili ukidati samo uz uvjete i na način koji su u njima utvrđeni, ili suglasno općim pravilima međunarodnog prava. 

Temeljem gore navedene Ustavne odredbe po hijerarhiji izvora prava u Republici Hrvatskoj, predmetni Sporazum o osnivanju Europske banke za obnovu i razvoj ima prednost pred primjenom Zakona o porezu na dobit (Narodne novine broj 177/04, 90/05, 57/06, 146/08, 80/10 i 22/12).

Slijedom navedenoga, ako je pravo na dividendu ostvareno unutar djelokruga službenih djelatnosti Banke na način kako je to utvrđeno Sporazumom o osnivanju Europske banke za obnovu i razvoj tada pri isplati dividende ne postoji obveza plaćanja poreza po odbitku.

Povratak na prethodnu stranicu