Porez na dohodak - Dohodak od kapitala
Broj klase:410-01/13-01/43
Urudžbeni broj:513-07-21-01/13-2
Zagreb, 03.01.2013
Oporezivanje isplate dobiti iz Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji koje ostvaruju hrvatski branitelji i članovi njihovih obitelji

Oporezuje li se isplata dobiti iz Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji koje ostvaruju hrvatski branitelji i članovi njihovih obitelji?

Prema članku 52. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine, broj 174/04, 92/05, 107/07, 65/09, 137/09, 55/11 i 140/12) hrvatski branitelji iz Domovinskog rata i obitelji smrtno stradaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata te HRVI iz Domovinskog rata oslobađaju se plaćanja poreza pri prometu dionica, odnosno udjela i poreza na ostvareni prihod od prijenosa dionica, odnosno udjela koji im je ustupila Agencija za upravljanje državnom imovinom te stoga po osnovi  primitaka temeljem udjela u Fondu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ne podliježu ni oporezivanju porezom na dohodak.

Povratak na prethodnu stranicu