Porez na dohodak - Dohodak od imovine i imovinskih prava
Broj klase:410-01/12-01/3517
Urudžbeni broj:513-07-21-01/13-2
Zagreb, 10.01.2013
Mogu li se predujmovi poreza na dohodak od imovine platiti ranije

              Predujam poreza na dohodak od imovine i imovinskih prava utvrđuje se u skladu s člankom 50. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, 177/04, 73/08, 80/10, 114/11, 22/12 i 144/12), u kojem je, između ostaloga, propisano da se predujmovi po toj osnovi plaćaju prema rješenju Porezne uprave i to do posljednjeg dana u mjesecu za tekući mjesec.

               Temeljem navedenom, razvidno je da Zakon o porezu na dohodak propisuje rok do kojega porezni obveznik ima obvezu izvršiti uplatu toga predujma. Prema tome, nema zapreke da se porezna obveza, ako to porezni obveznik želi, podmiri prije roka njenog dospijeća.
Povratak na prethodnu stranicu