Posebni porezi i trošarine - Posebni porez na motorna vozila
Broj klase:410-01/13-01/2852
Urudžbeni broj:513-07-21-01/13-2
Zagreb, 12.08.2013
Posebni porez na stjecanje rabljenih motornih vozila

​Porezni obveznik iz dostavnog popisa obratio se u vezi oporezivanja posebnim porezom na motorna vozila prilikom planirane transakcije odvajanja trgovačkog društva s osnivanjem.  Naime, društvo „A“ d.o.o. planira provesti transakciju odvajanja s osnivanjem kojom bi se pojedine gospodarske cjeline unutar društva odvojile i pri tome bi nastala zasebna društva s ograničenom odgovornošću u skladu s odredbama Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine od broja 111/93 do 68/13). Obzirom na navedeno postavljeno je pitanje podliježu li motorna vozila u konkretnom slučaju plaćanju posebnom poreza na stjecanje rabljenih motornih vozila u skladu s člankom 26. Zakona o posebnom porezu na motorna vozila (Narodne novine broj 15/13). 

Na postavljeno pitanje odgovaramo u nastavku.
 
U konkretnom slučaju ne radi se o stjecanju rabljenih motornih vozila zbog odvajanja trgovačkog društva s osnivanjem propisanog posebnim propisom koji se odnosi samo na odvajanje tog trgovačkog društva, već trgovačko društvo planira provesti postupak odvajanja trgovačkog društva s osnivanjem na način na koji je to propisano Zakonom o trgovačkim društvima. 
 
Prema tome u konkretnom slučaju nije moguće oslobođenje od plaćanja posebnog poreza na stjecanje rabljenih motornih vozila, stoga su novoosnovana društva obvezna platiti posebni porez na stjecanje rabljenih motornih vozila na stečena motorna vozila.

 

Povratak na prethodnu stranicu