Porez na dohodak - Dohodak od nesamostalnog rada
Broj klase:Klasa: 410-01/12-01/
Urudžbeni broj:Ur.broj: 513-07-21-0
Zagreb, 13.12.2012
Izdavanje potvrda o obračunu javnih davanja sukladno Ovršnom zakonu- dopuna upute o postupanju

Zakonom o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona (Narodne novine, broj 112/12) koji je stupio na snagu 15. listopada 2012., propisano je da će Porezna uprava na zahtjev ovrhovoditelja izdati potvrdu o obračunu poreza, prireza i doprinosa, uključujući i doprinos za individualnu kapitaliziranu štednju iz ukupno utvrđenog iznosa, u skladu s važećim propisima koji uređuju obračunavanje i plaćanje doprinosa iz plaće i poreza na dohodak, uz naznaku propisanih računa na koje će se uplatiti porez, prirez i doprinosi, uključujući i doprinos za individualnu kapitaliziranu štednju.

 
            O navedenoj problematici se Središnji ured Porezne uprave očitovao pisanom uputom Kl: 410-01/12-01/2966, Ur.broj: 513-08-21-01/12-01 od 12. studenog 2012.
 
            Dakle, Područni uredi, odnosno Ispostave Porezne uprave su u skladu s člankom 217. Ovršnog zakona i u skladu s prethodnom uputom obvezni izdati Potvrdu o obračunu poreza, prireza i doprinosa ovisno o svakom konkretnom slučaju danom u nastavku:
 
- u slučajevima kada se obračun vrši temeljem sudske presude ili nagodbe prema članku 61. stavku 10. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 95/05, 96/06, 68/07, 146/08, 2/09, 9/09 - ispravak, 146/09, 123/10, 137/11, 61/12) izdaje se predložak potvrde koji se nalazi se u privitku Upute (Prilog 1), a uz Potvrdu se prilaže obračun u skladu s dosadašnjim postupanjem,
 
-  u slučajevima kada se zahtjev podnosi za neisplaćene plaće iz tekućeg poreznog razdoblja izdaje se predložak potvrde koji se nalazi se u privitku Upute (Prilog 2), a uz Potvrdu se prilažu preslike obračunskih isprava poslodavca,
 
- u slučajevima kada se zahtjev podnosi za neisplaćene plaće iz proteklih poreznih razdoblja, a poslodavac je na poziv Porezne uprave dostavio novi obračun izdaje se predložak Potvrde koji se nalazi u privitku Upute (Prilog 3), a uz Potvrdu se prilaže obračun poslodavca.
 
- u slučajevima kada se zahtjev podnosi za neisplaćene plaće iz proteklih poreznih razdoblja, a Porezna uprava je sama izvršila novi obračun jer poslodavac nije to učinio po upućenom pozivu izdaje se predložak Potvrde koji se nalazi u privitku Upute (Prilog 4).
 
Napominjemo i da je Pravilnik o obliku i sadržaju zahtjeva za izravnu naplatu (Narodne novine, broj 115/12) stupio na snagu 18. listopada 2012. te isti sadrži nove odredbe u slučaju neisplate plaće, a to su da na obračunu moraju biti upisani uplatni računi za doprinose i poreze, što u ranijem Pravilniku nije bilo propisano. Međutim, ako se traži potvrda za plaće isplaćene prije stupanja na snagu tog novog Pravilnika, odnosno temeljem obračunskih lista izdanih prije 18. listopada 2012., tada se potvrda može izdati ako taj obračun sadrži sve elemente propisane Pravilnikom o obliku i sadržaju zahtjeva za izravnu naplatu koji je bio važeći u trenutku izdavanja obračunskog lista poslodavca (odnosno kad je taj obračunski list trebao biti izdan radniku).
 
Također, napominjemo da je potrebno voditi evidenciju o izdanim potvrdama i krajem svake kalendarske godine pratiti da li je temeljem izdane potvrde došlo do izravne naplate tražbina, a kako bi se poreznog obveznika pozvalo da podnese godišnju poreznu prijavu ako je primjerice plaća iz tekuće godine ovrhom naplaćena tek iduće godine a obračun je izvršen temeljem propisa važećih u trenutku kad je plaća trebala biti isplaćena (npr. u prosincu 2012. izdaje se potvrda o obračunu poreza i doprinosa za neisplaćene plaće iz 5., 6. i 7. mjeseca 2012., znači prema obračunu poslodavca, a plaće su naplaćene tek u 2013. godini, tada je radnik obvezan podnijeti prijavu za 2013. g., a ne više za 2012.).
Povratak na prethodnu stranicu