Porez na dohodak - Primici koji se ne smatraju dohotkom
Broj klase:550-01/10-01/8
Urudžbeni broj:513-07-21-01/11-8
Zagreb, 17.10.2011
Sklapanje i uplata premija osiguranja života od strane pravnih i fizičkih osoba u korist određenog štićenika Doma za nezbrinutu djecu
        Kako se s poreznog motrišta tretira sklapanje i uplata premija osiguranja života od strane pravnih i fizičkih osoba u korist određenog štićenika Doma za nezbrinutu djecu, a koji je kao korisnik naveden u polici osiguranja života?
            Ministarstvo financija se po istom pitanju već očitovalo Mišljenjem od 7. prosinca 2010., Klasa: 550-01/10-01/8, Ur. broj: 513-07-21-01/10-6, u kojem je između ostalog navedeno da se ne smatraju dohotkom, odnosno ne podliježu oporezivanju sukladno članku 9. stavku 2. točki 2.1. podtočki 2.1.2. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 177/04, 73/08, 80/10 i 114/11), primici isplaćeni po osnovi polica životnog osiguranja koje su sklopljene na ime djece, štićenika dječjih domova koji su u nadležnosti Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi i za koje se novčana sredstva osiguravaju humanitarnim projektom, te temeljem kojih će se po dospijeću takvih polica isplaćene rente namjenski trošiti u svrhu osiguranja stambenog prostora (plaćanje troškova smještaja i slično) kako bi dijete, štićenik dječjeg doma, imalo osigurane elementarne životne potrebe. Činjenica da se sredstva koja su prikupljena humanitarnim projektom ne isplaćuju direktno štićenicima već se radi o posrednim isplatama putem polica životnog osiguranja ne mijenja bit stvari, a to je da se navedena sredstva smatraju socijalnom potporom u skladu sa posebnim propisima i da kao takva nisu oporeziva.

Povratak na prethodnu stranicu