OIB - Određivanje, dodjeljivanje i dostavljanje OIB-a
Broj klase:410-01/12-01/2730
Urudžbeni broj:513-07-21-12/12-2
Zagreb, 12.11.2012
Dostava podataka o osobnom identifikacijskom broju za strane pravne osobe radi plaćanja poreza po odbitku
​Na zaprimljeni upit obveznika iz dostavnog spiska, o dostavi podataka o osobnom identifikacijskom broju za strane pravne osobe, a iz razloga što im je isti potreban zbog plaćanja poreza po odbitku, u nastavku odgovaramo.

 
Prema članku 2. Zakona o osobnom identifikacijskom broju (Narodne novine broj 60/08, dalje: Zakon) osobni identifikacijski broj je stalna identifikacijska oznaka obveznika osobnoga identifikacijskog broja koju korisnici osobnoga identifikacijskog broja koriste u službenim evidencijama, u svakodnevnom radu i kod razmjene podataka.
 
Odredbama članka 5. točka 2. Zakona propisano je da su korisnici osobnoga identifikacijskog broja koji osobne identifikacijske brojeve koriste za povezivanje podataka u službenim evidencijama, u svakodnevnom radu i kod razmjene podataka, državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe koje se dijelom financiraju, izravno ili neizravno, iz sredstava proračuna ili kojima su osnivači, odnosno jedan od osnivača Republika Hrvatska, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te pravne osobe kojima su povjerene javne ovlasti.
 
Člankom 14. stavak 1. Zakona propisano je da Ministarstvo financija – Porezna uprava vodi evidenciju o osobnim identifikacijskim brojevima, a temeljem stavka 3. istog članka osigurava korisnicima broja, na njihov zahtjev, dostupnost podataka o osobnim identifikacijskim brojevima primjenom informacijskih tehnologija, poštujući propise o zaštiti osobnih podataka.
 
Sukladno odredbama članka 50. Pravilnika o osobnom identifikacijskom broju (Narodne novine broj 1/09 i 117/10, dalje: Pravilnik) propisan je način na koji korisnici broja mogu postavljati upite u Evidenciju.
 
Nadalje, obveznici osobnoga identifikacijskog broja su sve pravne i fizičke osobe kojima su temeljem članka 8. Zakona određeni i dodijeljeni osobni identifikacijski brojevi.
 
Prema članku 6. stavak 2. Zakona obveznici broja obvezni su koristiti osobni identifikacijski broj dugog obveznika broja:
1. na računima prema posebnim propisima,
2. u izvješćima, prijavama i obrascima na kojima se navode drugi obveznici broja, a koji se podnose ili dostavljaju korisnicima broja.
 
Slijedom navedenoga, pravna osoba obveznik iz dostavnog spiska ne smatra se korisnikom broja prema odredbama Zakona o osobnom identifikacijskom broju te nije u mogućnosti dobiti podatke o osobnom identifikacijskom broju za strane pravne osobe navedene u dopisu od Ministarstva financija – Porezne uprave kao voditelja Evidencije o osobnim identifikacijskim brojevima.
 

Na kraju napominjemo da je pravna osoba obveznik iz dostavnog spiska kao obveznik broja obvezna koristiti osobni identifikacijski broj drugog obveznika broja u skladu s citiranim zakonskim odredbama, a u svrhu čega isti može zatražiti od samog klijenta. 
Povratak na prethodnu stranicu