Porez na dodanu vrijednost - Mjesto oporezivanja usluga
Broj klase:410-19/13-01/416
Urudžbeni broj:513-07-21-01/13-2
Zagreb, 14.08.2013
Usluge kliničkog ispitivanja lijekova

​Klinika iz dostavnog popisa navodi da provodi klinička ispitivanja lijekova. Naime sklopljen je ugovor između Klinike i tvrtke naručitelja sa sjedištem u Austriji, zajedno s podružnicom naručitelja u Zagrebu, koja predstavlja interese naručitelja iz država članica Europske unije te trećih zemalja koje nisu članice Europske unije. Klinika je do sada, izvršene usluge zaračunavala naručitelju odnosno tvrtci u Austriji i obračunavala je porez na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu:PDV) po stopi 25%. U srpnju Klinika mora ispostaviti račune za obavljene usluge ispitivanja do 30. lipnja 2013. i za usluge koje su obavljene nakon 30. lipnja 2013. godine. Obzirom na navedeno postavljeno je pitanje treba li Klinika obračunati PDV za izvršene usluge kliničkog ispitivanja lijekova obavljene prije 30. lipnja 2013. odnosno da li je obvezna obračunati PDV za izvršene usluge kliničkog ispitivanja lijekova obavljene nakon 30. lipnja 2013. godine. Također postavljeno je pitanje treba li Klinika mijenjati Ugovor,odnosno raditi Aneks Ugovoru, ako je obveznik plaćanja PDV-a korisnik usluga (naručitelj).
 
 U vezi navedenog odgovaramo u nastavku.
 
 Zakon o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 73/13, u daljnjem tekstu: Zakon) stupio je na snagu 1. srpnja 2013. godine. što znači da se njegove odredbe odnose na isporuke obavljene nakon 1. srpnja 2013. godine.
 
Člankom 17. stavkom 1. Zakona propisano je opće načelo oporezivanja usluga između poreznih obveznika, prema kojem se mjestom oporezivanja usluga koje hrvatski porezni obveznik obavi poreznom obvezniku sa sjedištem u drugoj državi članici Europske unije ili trećoj zemlji smatra mjesto gdje porezni obveznik primatelj usluge ima sjedište.
 
Stoga, hrvatski porezni obveznik, koji je upisan u registar obveznika PDV-a i ima dodijeljen PDV identifikacijski broj, prilikom obavljanja usluga kliničkog ispitivanja lijekova poreznim obveznicima iz drugih država članica i iz trećih zemlja, nije obvezan u računu što ga izdaje poreznom obvezniku primatelju obračunati hrvatski PDV, jer je mjesto oporezivanja te usluge u državi članici ili trećoj zemlji gdje porezni obveznik primatelj ima sjedište. Hrvatski porezni obveznik u tom slučaju u računu navodi „prijenos porezne obveze“ prema članku 17. stavku 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost ili engleski izraz „reverse charge“.
 
 Prema navedenom, Klinika će odredbe članka 17. stavka 1. Zakona primijeniti na usluge kliničkog ispitivanja obavljene nakon 1. srpnja 2013. godine te na njih neće obračunati hrvatski PDV. Na usluge kliničkog ispitivanja obavljene do 30. lipnja 2013. godine primjenjuju se odredbe Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine od broja 74/95 do 136/12) pa je Klinika na te usluge obvezna obračunati PDV.
 
U vezi pitanja treba li Klinika mijenjati Ugovor,odnosno raditi Aneks Ugovoru, ako je obveznik plaćanja PDV-a korisnik usluga (naručitelj), napominjemo da tumačenje obveze sklapanja aneksa ugovora nije u nadležnosti Porezne uprave. Međutim napominjemo da Klinika ovisno o sadržaju ugovora treba preispitati da li takav sadržaj ugovora odgovora ispostavljanju računa u kojima nije obračunat PDV, već sadrži napomenu o prijenosu porezne obveze.

 

 

Povratak na prethodnu stranicu