Porez na dodanu vrijednost - Ostala oslobođenja
Broj klase:410-19/13-01/423
Urudžbeni broj:513-07-21-01/13-2
Zagreb, 13.08.2013
Isporuka goriva za zrakoplove

​Podnositelj upita iz dostavnog popisa obratio se s pitanjem može li se primjenjivati oslobođenje od plaćanja poreza na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV) u slučajevima kada isporučuju gorivo zrakoplovnim tvrtkama putem „posrednika/kartičara“, a unaprijed se zna da će gorivo koristiti zrakoplovna tvrtka koje prometuje uz naknadu pretežno na međunarodnim linijama, obzirom da isporučitelj gorivo izravno isporučuje na način da ga toči u zrakoplov. Također isporučitelj goriva u trenutku točenja goriva u zrakoplov dobiva izjavu iz koje je razvidno da zrakoplovna tvrtka čiji je zrakoplov prometuje na međunarodnim linijama. Račun za isporučeno gorivo isporučitelj goriva ne izdaje direktno zrakoplovnoj tvrtki neko posredniku/kartičaru koji je neke države članice ili treće zemlje. Račun za gorivo zrakoplovna tvrtka dobiti će od posrednika/kartičara. U upitu se nadalje navodi da postoji presuda Europskog Suda pravde „A Oy C-33/11“ kojom je utvrđeno da su isporuke zrakoplova u lančanim transakcijama (isporuka prema posredniku/iznajmljivaču kao i isporuka od strane posrednika/iznajmljivača zrakoplovnoj tvrtki koja ga koristi) oslobođene PDV-a ako se unaprijed zna da će se njima koristiti zrakoplovna tvrtka koje prometuje uz naknadu pretežno na međunarodnim linijama.
 
 U vezi navedenog odgovaramo u nastavku.
 
Iz odredbe članka 47. stavka 1. točke e) i f) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 73/13) proizlazi da su plaćanja PDV-a oslobođene isporuke, preinake, popravci, održavanje, iznajmljivanje i unajmljivanje zrakoplova kojima se koriste zrakoplovne tvrtke koje prometuju uz naknadu pretežno na međunarodnim linijama te isporuke, iznajmljivanje, popravci i održavanje opreme koja je ugrađena u njih ili se u njima koristi. Također PDV su oslobođene i isporuke goriva i dobara za opskrbu navedenih zrakoplova. 
 
Iz upita proizlazi da isporučitelj goriva toči gorivo u zrakoplov koji koristi zrakoplovna kompanija koja prometuje na međunarodnim linija. U trenutku točenja goriva u zrakoplov isporučitelj goriva dobiva izjavu da zrakoplovna kompanije prometuje pretežno na međunarodnim linijama, međutim isporučitelj goriva račun za gorivo neće izdati zrakoplovnoj kompaniji nego posredniku/kartičaru.
 
Obzirom na činjenicu da isporučitelj goriva toči gorivo u zrakoplov te prilikom isporuke goriva posjeduje izjavu da zrakoplovna kompanija prometuje pretežno na međunarodnim linijama, smatramo da se može primijeniti oslobođenje od plaćanja PDV-a propisano člankom 47. stavkom 1. točkama e) i f) Zakona o porezu na dodanu vrijednost neovisno o tome što račun ne izdaje izravno zrakoplovnoj kompaniji nego posredniku/kartičaru.
 

Povratak na prethodnu stranicu