Porez na dodanu vrijednost - Porezna osnovica
Broj klase:410-19/13-01/363
Urudžbeni broj:513-07-21-01/13-2
Zagreb, 23.09.2013
Primjena srednjeg tečaja

​Banka iz dostavnog popisa u svojem redovnom poslovanju koristi ugovore s valutnom klauzulom što znači da je naknada utvrđena u stranoj valuti, ali se prilikom fakturiranja za preračun u kune koristi srednji ili prodajni tečaj Banke. Obzirom da je odredbom članka 36. stavka 2. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 73/13 i 99/13 – Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske, u daljnjem tekstu: Zakon) propisana obveza primjene srednjeg tečaja Hrvatske narodne banke postavljeno je pitanje da li se ta obveza odnosi na sve ugovore u kojima je naknada ugovorena u stranoj valuti.

Na postavljeno pitanje odgovaramo u nastavku.
 
U slučaju kada su elementi za utvrđivanje porezne osnovice, osim pri uvozu dobara, utvrđeni u stranoj valuti, za preračun u kune koristi se srednji tečaj Hrvatske narodne banke na dan nastanka obveze obračuna PDV-a što je propisano člankom 36. stavkom 2. Zakona.
 
Odredba o primjeni srednjeg tečaj Hrvatske narodne banke propisana je za sve slučajeve u kojima su elementi za utvrđivanje porezne osnovice utvrđeni u stranoj valuti. Prema tome Banka je obvezna na sve ugovore u kojima je naknada utvrđena u stranoj valuti prilikom preračuna u kune koristiti srednji tečaj Hrvatske narodne banke na dan nastanke obveze za obračun PDV-a.
 

 

Povratak na prethodnu stranicu