Porez na dodanu vrijednost - Posebni postupci oporezivanja
Broj klase:410-19/13-01/309
Urudžbeni broj:513-07-21-01/13-2
Zagreb, 01.08.2013
Porezni obveznik – financijske institucije

​Obratili ste se za dodatno pojašnjenje članka 90. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 73/13), odnosno što za financijske institucije i društva koja obavljaju isključivo financijske usluge i transakcije iz članka 40. stavka 1. točaka a) do g) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 73/13, u daljnjem tekstu: Zakon) znači upis u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV).
 
 Na postavljeno pitanje odgovaramo u nastavku.
 
 U našem mišljenju KLASA: 410-19/13-01/231, URBROJ: 513-07-21-01/13-2 od 17. lipnja 2013. navedeno je obzirom da se struktura isporuka koje ulaze u iznos od 230.000,00 kuna prema Zakonu mijenja odnosno da se u navedeni iznos, među ostalim, ubraja vrijednost isporuka nekretnina i transakcija iz članka 40. stavka 1. točaka a) do g) Zakona (djelatnosti oslobođene PDV-a) osim ako su te transakcije pomoćne, u registar obveznika PDV-a upisati će se one osobe koje temeljem obavljanja navedenih usluga nisu bile upisane u registar obveznika PDV-a, a koje će se zbog izmjene Zakona pristupanjem Republike Hrvatske Europskoj uniji smatrati poreznim obveznicima, ako su u prethodnoj kalendarskoj godini ostvarili iznos navedenih usluga veći od 230.000,00 kuna.
Prema tome financijske institucije i društva koja su obavljala isključivo financijske usluge odnosno transakcije iz članka 40. stavka 1. točaka a) do g) Zakona) morat će podnijeti Zahtjev za registriranje za potrebe PDV-a radi upisa u registar obveznika PDV-a.
 
 Upisom financijskih institucija i društava, koja obavljaju isključivo financijske usluge i transakcije iz članka 40. stavka 1. točaka a) do g) Zakona, u registar obveznika PDV-a neće se promijeniti način oporezivanja tih usluga, što znači da će one i dalje biti oslobođene PDV-a.
 Međutim, ako će navedene financijske institucije i društva, uz oslobođene isporuke, početi obavljati i isporuke koje podliježu oporezivanju PDV-om, na prvu isporuku koja podliježe PDV-u biti će obvezne obračunati PDV.
 
 Upisom navedenih financijskih institucija i društva u registar obveznika PDV-a one postaju obvezne podnositi prijave PDV-a (Obrazac PDV) u kojima iskazuju obavljene oslobođene i oporezive isporuke te odbitak pretporeza ako na njega imaju pravo.

 
Povratak na prethodnu stranicu