Porez na dodanu vrijednost - Oporezive transakcije
Broj klase:410-19/12-01/190
Urudžbeni broj:513-07-21-01/13-2
Zagreb, 26.07.2013
Kazne u slučaju zakašnjenja ili neispunjenje obveze

​Podnositelj upita iz dostavnog popisa obratio nam se upitom u vezi obračunavanja poreza na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV) na kazne (penale) u slučaju zakašnjenja ili neispunjenje obveze dostave financijskih izvještava. U upitu se navodi da se kod odobravanja kredita te u procesu praćenja kreditne sposobnosti dužnika nakon što je kredit odobren, a za vrijeme trajanja istoga provodi financijska analiza dužnika temeljem njegovih financijskih izvještaja. Nadalje, navodi se da je obveza dostave financijskih izvještaja, kao i novčana kazna (penal) u slučaju zakašnjenja ili neispunjenja sastavni dio Ugovora o kreditu. Obzirom na navedeno, postavljeno je pitanje je li kazna (penal) u slučaju zakašnjenja ili neispunjenje obveze dostave financijskih izvještaja koji se prikupljaju radi ocjene kreditne sposobnosti dužnika oslobođena od plaćanja PDV-a.

 
U vezi navedenoga odgovaramo u nastavku.
 
Odredbom članka 4. stavka 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 73/13) propisano je da se PDV plaća na isporuke dobara i obavljanje usluga u tuzemstvu uz naknadu koju obavi porezni obveznik koji djeluje kao takav.
 
Prema odredbama članka 25. stavka 1. i 2. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 79/13 i 85/13, u daljnjem tekstu; Pravilnik) isporuka kojom se obeštećuje primatelja za štetu nastalu po osnovi ranije isporuke ne smatra se isporukom koja podliježe oporezivanju već odštetom. O odšteti se radi samo u slučaju kada isporučitelj temeljem zakona ili ugovora odgovara za štetu i njene posljedice i određenim isporukama tu štetu otklanja. Stavkom 3. istoga članka propisano je da za procjenu radi li se o odšteti ili oporezivoj isporuci odlučujuće jesu li ispunjeni uvjeti iz stavka 2. toga članka.
 
U skladu s navedenim, mišljenja smo da kazna (penal) koja je sastavni dio Ugovora o kreditu i koja se u slučaju zakašnjenja ili neispunjenje obveze dostave financijskih izvještaja zaračunava dužniku predstavlja odštetu na koju se sukladno odredbama članka 25. stavka 1. Pravilnika ne obračunava PDV.

 

Povratak na prethodnu stranicu