Porez na dodanu vrijednost - Tuzemni prijenos porezne obveze
Broj klase:410-19/13-01/399
Urudžbeni broj:513-07-21-01/13-2
Zagreb, 18.10.2013
Prijenos porezne obveze
NAPOMENA: „Obavještavamo vas da je 1. siječnja 2014. godine na snagu stupio Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o PDV-u (Narodne novine broj 160/13) kojim je izmijenjen članak 152. koji propisuje prijenos porezne obveze u tuzemstvu posebice u dijelu građevinskih usluga.“
 
​Podnositelj upita bavi se projektiranjem, nadzorom, tehničkom analizom i ispitivanjem, validacijskim ispitivanjem, ispitivanjem elektroinstalacija, tehničkom kontrolom i atestiranjem skloništa. S tim u vezi obavlja sljedeće usluge za koje postavlja pitanje primjenjuje li se na njih prijenos porezne obveze:
1. Validacijske radnje na građevinskom objektu koje obuhvaćaju:
- pregled stanja novih i postojećih strojarskih instalacija (ventilacijskih kanala, regulatora konst. protoka i konst. tlaka te reg. zaklopki, svih sekcija klima komora i elementa u polju u pogledu automatike te provjera u kojoj mjeri dolazi do odstupanja od izvedbene dokumentacije, provjera funkcionalnosti i otvorenosti svih regulacijskih elemenata uz predpodešavanje svih regulacijskih elemenata),
- pregled te ispitivanje svih parametara klima komora (volumetrijski protoci zraka, interni te eksterni padovi tlaka, mjerenje broja okretaja motora/ventilatora, struje i snage motora, temperature zraka,
- balansiranje te regulacija protoka zraka po ventilacijskim granama te potom regulacija količina dobave i odsisa zraka po svakom istrujnom elementu koji se izvodi u skladu sa projektnom dokumentacijom,
- klasifikacija čistih prostora (aktivnosti za dokazivanje i dokumentiranje da su oprema ili pomoćni sustavi pravilno instalirani, rade ispravno i stvarno vode prema očekivanom rezultatu.) Kvalifikacija je dio validacije, ali koraci kvalifikacije sami po sebi ne čine validaciju procesa.
- ispitivanje mikroklimatskih parametara (temperatura, reg. vlaga, brzina strujanja zraka na radnom mjestu).
2. Provjeravanje i ispitivanje kvalitete izvedene električne instalacije i isporučene električne energije (ispitivanje i atest struje, gromobrana i protupanične rasvjete u objektima)
3. Pregled uređaja i instalacija sustava za prinudnu ventilaciju nakon obavljenog čišćenja,
4. Ispitivanje učinkovitosti kvalitete ventilacije pušačkog prostora.
 
U vezi navedenog odgovaramo u nastavku.
 
Prijenos porezne obveze primjenjuje se sukladno članku 75. stavku 3. točki a) Zakona  o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 73/13 i 99/13 – Rješenje USRH) na građevinske usluge kojima se smatraju usluge u vezi s izgradnjom, održavanjem, rekonstrukcijom ili uklanjanjem građevina, uključujući usluge popravka i čišćenja. Isto se odnosi i na ustupanje osoblja ako ustupano osoblje obavlja građevinske usluge.
Obzirom na navedenu odredbu, te usluge koje podnositelj upita navodi, smatramo da se u konkretnom slučaju ne radi o građevinskim uslugama na koje se može primijeniti prijenos porezne obveze.
 
Povratak na prethodnu stranicu