Fiskalizacija - Obveznici fiskalizacije
Broj klase:410-01/13-01/193
Urudžbeni broj:513-07-21-12/12-2
Zagreb, 15.03.2013
X d.o.o. frizerski salon kao mali obveznik fiskalizacije po Zakonu o

​Zaprimili smo zahtjev poreznog obveznika iz dostavnog spiska da mu se za potrebe fiskalizacije odobri izdavanje računa putem Knjige uvezanih računa, kako je to Zakonom o fiskalizaciji u prometu gotovinom („Narodne novine“ broj 133/12. – dalje: Zakon) propisano za male obveznike fiskalizacije.

 
Na postavljeni upit odgovaramo kako slijedi.
 
Obveznici fiskalizacije prema Zakonu su:
1. fizičke osobe obveznici poreza na dohodak od samostalne djelatnosti i
2. pravne i fizičke osobe obveznici poreza na dobit za sve djelatnosti koje obavljaju,
osim za djelatnosti izuzete od obveze izdavanja računa te izuzete od obveze fiskalizacije.
 
Glede mogućnosti primjene uvezane knjige računa za poreznog obveznika frizerski salon kao obveznika fiskalizacije možemo odgovoriti da je člankom 4. Zakona propisano da se malim obveznikom fiskalizacije smatra fizička osoba obveznik poreza na dohodak po osnovi samostalne djelatnosti, kojemu se dohodak i porez na dohodak utvrđuje u paušalnom iznosu prema Zakonu o porezu na dohodak („Narodne novine“ broj: 177/04., 73/08., 80/10., 114/11., 22/12., 144/12.) i Pravilniku o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti („Narodne novine“ broj: 143/06., 61/12.). Osim malih obveznika fiskalizacije, uvezanu knjigu računa mogu koristiti obveznici fiskalizacije ukoliko dođe do potpunog prestanka rada elektroničkog naplatnog uređaja kao i obveznici fiskalizacije na područjima na kojima nije moguće uspostaviti vezu za razmjenu podataka što dokazuju potvrdom HAKOM-a. Korištenje knjige računa radi provedbe postupka fiskalizacije izdavanja računa u ostalim slučajevima nije u skladu sa zakonskim odredbama te predstavlja porezni prekršaj ovisno o pojedinom slučaju sukladno člancima 34. i 35. Zakona.
 
Sukladno članku 44. Zakona o porezu na dohodak, poreznom obvezniku koji obavlja samostalnu djelatnost obrta i samostalne djelatnosti poljoprivrede i šumarstva (osim samostalne djelatnosti ugostiteljstva i trgovine), a nije obveznik poreza na dodanu vrijednost prema Zakonu o porezu na dodanu vrijednost, dohodak i porez na dohodak može se utvrđivati i u paušalnom iznosu, a način plaćanja i visina paušalnog poreza propisani su Pravilnikom o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti.
 
Slijedom navedenog, kako je ovaj frizerski salon registriran kao trgovačko društvo koje se prema članku 2. Zakona o porezu na dobit („Narodne novine“ broj: 177/04, 90/05, 57/06, 146/08, 80/10, 22/12.) smatra obveznikom poreza na dobit, navedeni porezni obveznik ne može se smatrati malim obveznikom fiskalizacije, te je dužan evidentirati  gotovinski promet putem elektroničkog naplatnog uređaja.
 
Povratak na prethodnu stranicu