Fiskalizacija - Obveznici fiskalizacije
Broj klase:410-01/13-01/198
Urudžbeni broj:513-07-21-12/12-2
Zagreb, 11.04.2013
Primjena članaka 4. i 5. Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom

Poštovani,

 
Zaprimili smo upit poreznog obveznika iz dostavnog spiska koji se odnosi na tumačenje odredaba Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom („Narodne novine“ broj 133/12. – dalje: Zakon) u pogledu statusa zdravstvenih usluga koje zdravstveni radnici privatne prakse pružaju kao fizičke osobe – obveznici poreza na dohodak po osnovi samostalne djelatnosti. Postavlja se pitanje da li bi se liječnici mogli smatrati malim obveznicima fiskalizacije sukladno članku 4. Zakona, te u kojem dijelu, sukladno članku 5. Zakona, su liječnici oslobođeni izdavanja fiskalnih računa.
 
Na postavljeni upit odgovaramo kako slijedi.
 
Obveznici fiskalizacije prema Zakonu su:
1.     fizičke osobe obveznici poreza na dohodak od samostalne djelatnosti i
2.     pravne i fizičke osobe obveznici poreza na dobit za sve djelatnosti koje obavljaju,
osim za djelatnosti izuzete od obveze izdavanja računa te izuzete od obveze fiskalizacije.
 
Zdravstveni djelatnici smatraju se obveznicima fiskalizacije te su tako obvezni
  1. prilagoditi sadržaj računa te način numeriranja broja računa,
  2. donijeti interni akt o poslovnicama s opisom (poslovnica, adresa, oznaka radnog dana i radnog vremena te načina numeriranja brojeva), te interni akt o visini blagajničkog maksimuma, koji se zadržavaju u poslovnom prostoru obveznika fiskalizacije,
  3. istaknuti upozoravajuću naljepnicu.
 
Člankom 5. točkom 11. Zakona propisano je da se obveznikom fiskalizacije ne smatra porezni obveznik za ostvarene promete  u djelatnosti provođenja zdravstvene zaštite samo i isključivo
1.     u dijelu sudjelovanja u troškovima zdravstvene zaštite do pune cijene zdravstvene usluge,
2.     kod izabranog doktora primarne zdravstvene zaštite i
3.     kod izdavanja lijekova na recept.
Zdravstveni djelatnici kojima je to osnovna djelatnost i koji su po toj osnovi upisani u registar poreznih obveznika poreza na dohodak, ukoliko su po toj osnovi i obveznici poreza na dodanu vrijednost prema Zakonu o porezu na dodanu vrijednost („Narodne novine“ broj: 47/95., 106/96., 164/98., 105/94., 54/00., 73/00., 48/04., 82/04., 90/05., 76/07., 87/09., 94/09., 22/12., 136/12.) ne mogu se smatrati malim obveznicima fiskalizacije, budući se malim obveznikom fiskalizacije smatra fizička osoba obveznik poreza na dohodak po osnovi samostalne djelatnosti, kojemu se dohodak i porez na dohodak utvrđuje u paušalnom iznosu prema Zakonu o porezu na dohodak („Narodne novine“ broj: 177/04., 73/08., 80/10., 114/11., 22/12., 144/12.) i Pravilniku o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti („Narodne novine“ broj: 143/06., 61/12.).
 
Sukladno članku 44. Zakona o porezu na dohodak, poreznom obvezniku koji obavlja samostalnu djelatnost obrta i samostalne djelatnosti poljoprivrede i šumarstva (osim samostalne djelatnosti ugostiteljstva i trgovine), a nije obveznik poreza na dodanu vrijednost prema Zakonu o porezu na dodanu vrijednost, dohodak i porez na dohodak može se utvrđivati i u paušalnom iznosu, a način plaćanja i visina paušalnog poreza propisani su Pravilnikom o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti.
 
Zaključno, za sve ostale djelatnosti provođenja zdravstvene zaštite, koje nisu propisane člankom 5. točkom 11. Zakona kao izuzete od obveze fiskalizacije, porezni obveznik je obveznik fiskalizacije te mora evidentirati  gotovinski promet putem elektroničkog naplatnog uređaja.
Poštovani,
 
Zaprimili smo upit poreznog obveznika iz dostavnog spiska koji se odnosi na tumačenje odredaba Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom („Narodne novine“ broj 133/12. – dalje: Zakon) u pogledu statusa zdravstvenih usluga koje zdravstveni radnici privatne prakse pružaju kao fizičke osobe – obveznici poreza na dohodak po osnovi samostalne djelatnosti. Postavlja se pitanje da li bi se liječnici mogli smatrati malim obveznicima fiskalizacije sukladno članku 4. Zakona, te u kojem dijelu, sukladno članku 5. Zakona, su liječnici oslobođeni izdavanja fiskalnih računa.
 
Na postavljeni upit odgovaramo kako slijedi.
 
Obveznici fiskalizacije prema Zakonu su:
1. fizičke osobe obveznici poreza na dohodak od samostalne djelatnosti i
2. pravne i fizičke osobe obveznici poreza na dobit za sve djelatnosti koje obavljaju,
osim za djelatnosti izuzete od obveze izdavanja računa te izuzete od obveze fiskalizacije.
 
Zdravstveni djelatnici smatraju se obveznicima fiskalizacije te su tako obvezni
1. prilagoditi sadržaj računa te način numeriranja broja računa,
2. donijeti interni akt o poslovnicama s opisom (poslovnica, adresa, oznaka radnog dana i radnog vremena te načina numeriranja brojeva), te interni akt o visini blagajničkog maksimuma, koji se zadržavaju u poslovnom prostoru obveznika fiskalizacije,
3. istaknuti upozoravajuću naljepnicu.
 
Člankom 5. točkom 11. Zakona propisano je da se obveznikom fiskalizacije ne smatra porezni obveznik za ostvarene promete  u djelatnosti provođenja zdravstvene zaštite samo i isključivo
1. u dijelu sudjelovanja u troškovima zdravstvene zaštite do pune cijene zdravstvene usluge,
2. kod izabranog doktora primarne zdravstvene zaštite i
3. kod izdavanja lijekova na recept.
Zdravstveni djelatnici kojima je to osnovna djelatnost i koji su po toj osnovi upisani u registar poreznih obveznika poreza na dohodak, ukoliko su po toj osnovi i obveznici poreza na dodanu vrijednost prema Zakonu o porezu na dodanu vrijednost („Narodne novine“ broj: 47/95., 106/96., 164/98., 105/94., 54/00., 73/00., 48/04., 82/04., 90/05., 76/07., 87/09., 94/09., 22/12., 136/12.) ne mogu se smatrati malim obveznicima fiskalizacije, budući se malim obveznikom fiskalizacije smatra fizička osoba obveznik poreza na dohodak po osnovi samostalne djelatnosti, kojemu se dohodak i porez na dohodak utvrđuje u paušalnom iznosu prema Zakonu o porezu na dohodak („Narodne novine“ broj: 177/04., 73/08., 80/10., 114/11., 22/12., 144/12.) i Pravilniku o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti („Narodne novine“ broj: 143/06., 61/12.).
 
Sukladno članku 44. Zakona o porezu na dohodak, poreznom obvezniku koji obavlja samostalnu djelatnost obrta i samostalne djelatnosti poljoprivrede i šumarstva (osim samostalne djelatnosti ugostiteljstva i trgovine), a nije obveznik poreza na dodanu vrijednost prema Zakonu o porezu na dodanu vrijednost, dohodak i porez na dohodak može se utvrđivati i u paušalnom iznosu, a način plaćanja i visina paušalnog poreza propisani su Pravilnikom o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti.
 
Zaključno, za sve ostale djelatnosti provođenja zdravstvene zaštite, koje nisu propisane člankom 5. točkom 11. Zakona kao izuzete od obveze fiskalizacije, porezni obveznik je obveznik fiskalizacije te mora evidentirati  gotovinski promet putem elektroničkog naplatnog uređaja.
 
Povratak na prethodnu stranicu