Porez na dodanu vrijednost - Ostala oslobođenja
Broj klase:410-19/13-01/484
Urudžbeni broj:513-07-21-01/13-2
Zagreb, 09.09.2013
Iskazivanje i plaćanje poreza na dodatnu vrijednost

​Obratili ste nam se upitom u vezi iskazivanju i plaćanju poreza na dodatnu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV) pri pružanju usluga Europskoj banci za obnovu i razvitak (EBRD), odnosno o načinu ispostave računa od strane Energetskog instituta Hrvoje Požar koji je s EBRD-om u kolovozu 2010. godine potpisao ugovor u pružanju konzultantskih usluga. U upitu navodite da se do ulaska Republike Hrvatske u Europskoj uniji PDV nije obračunavao na pružanje usluga u ovom projektu.
 
 Na postavljeni upit odgovaramo u nastavku.
 
 Prema odredbama članka 48. stavka 1. točke b) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: Zakona) plaćanja PDV-a oslobođene su isporuke dobara i obavljanje usluga Europskoj uniji, Europskoj zajednici za atomsku energiju, Europskoj središnjoj banci ili Europskoj investicijskoj banci ili organizacijama koje je osnovala Europska unija na koje se primjenjuje Protokol o povlasticama i imunitetima Europske unije u okvirima i pod uvjetima koji su utvrđeni tim Protokolom i Sporazumom između Republike Hrvatske i Europske unije o provedbi Protokola o povlasticama i imunitetima Europske unije u Republici Hrvatskoj ili sporazumima o sjedištu tih organizacija, ako to ne dovodi do narušavanja načela tržišnog natjecanja
 
 Način ostvarivanja oslobođenja iz članka 48. stavka 1. točke b) Zakona propisan je člankom 7. Pravilnika o postupku ostvarivanja oslobođenja od poreza na dodanu vrijednost i trošarine za diplomatska i konzularna predstavništva, institucije i tijela Europske unije te međunarodne organizacije (Narodne novine broj 79/13). Navedenim člankom propisano je da ako diplomatska i konzularna predstavništva sa sjedištem u drugoj državi članici Europske unije, institucije i tijela Europske unije na koja se primjenjuje Protokol u okvirima i pod uvjetima koji su utvrđeni tim Protokolom i sporazumima o njegovoj provedbi sa sjedištem u drugoj državi članici Europske unije i međunarodne organizacije sa sjedištem ili predstavništvom u drugoj državi članici Europske unije ili njihovo osoblje nabavljaju dobra, odnosno trošarinske proizvode ili usluge od obveznika PDV-a u Hrvatskoj, ili kod trošarinskih obveznika - ovlaštenih držatelja trošarinskog skladišta u Hrvatskoj, oslobođenje od plaćanja poreza ostvaruju na način da isporučitelju dostave Potvrdu o oslobođenju iz Priloga II. Uredbe Vijeća (EU) 282/2011 koju je ovjerilo nadležno tijelo.
Isporučitelj je obvezan čuvati preslik navedene potvrde zajedno s računom, a kod trošarinskih proizvoda i Potvrdu o primitku trošarinskih proizvoda. Isporuku, za koju se ostvaruje izravno oslobođenje od plaćanja PDV-a, mora prikazati u prijavi PDV-a.
 
 U skladu s navedenim, kako bi EBRD ostvario oslobođenje od plaćanja PDV-a za konzultantske usluge koje mu obavlja Energetskog instituta Hrvoje Požar treba navedenom institutu dostaviti Potvrdu o oslobođenju koju je ovjerilo nadležno tijelo države u kojoj imaju sjedište. Na temelju dostavljene i ovjerene potvrde Energetski institut Hrvoje Požar na računu za obavljene konzultantske usluge EBRD-u neće zaračunati PDV.

 

 

Povratak na prethodnu stranicu