Porez na dodanu vrijednost - Mjesto oporezivanja usluga
Broj klase:410-19/13-01/376
Urudžbeni broj:513-07-21-01/13-02
Zagreb, 30.07.2013
Oslobođenje obračunavanja i plaćanja PDV-a prilikom obavljanja usluga „web hostinga“ poreznom obvezniku iz treće zemlje

​Postavili ste upit u vezi oslobođenja obračunavanja i plaćanja poreza na dodanu vrijednost prilikom obavljanja usluga „web hostinga“ poreznom obvezniku iz treće zemlje.
 
U vezi navedenoga odgovaramo u nastavku.
Odredbama članka 17. stavka 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 73/13, u daljnjem tekstu: Zakon) propisano je da se mjestom obavljanja usluga poreznom obvezniku koji djeluje kao takav smatra mjesto sjedišta tog poreznog obveznika. Ako se te usluge obavljaju stalnoj poslovnoj jedinici poreznog obveznika u mjestu koje je različito od mjesta sjedišta poreznog obveznika, mjestom obavljanja usluga smatra se sjedište stalne poslovne jedinice. Ako takvo sjedište ili stalna poslovna jedinica ne postoje, mjestom obavljanja usluga smatra se prebivalište ili uobičajeno boravište poreznog obveznika primatelja usluge. 
Nadalje, porezni obveznik koji obavlja usluge poreznom obvezniku iz treće zemlje obvezan je pribaviti dokaz da se radi o poreznom obvezniku. Temeljem navedenog, u računu što će ga izdati poreznom obvezniku neće obračunati hrvatski PDV, već će staviti napomenu da se radi o prijenosu porezne obveze temeljem članka 17. stavka 1. Zakona.

 

 

Povratak na prethodnu stranicu