Županijski porezi - Porez na cestovna motorna vozila
Broj klase:410-01/12-01/2222
Urudžbeni broj:513-07-21-07/12-2
Zagreb, 31.08.2012
Utvrđivanje poreza na cestovna motorna vozila
​Porezni obveznik iz dostavnog spiska, postavio je upit o načinu utvrđivanja poreza na cestovna motorna vozila, s obzirom na to da je vlasnik motocikla od ožujka 2011. te osobnog automobila od ožujka 2012. godine a porez mu je utvrđen u cjelokupnom godišnjem iznosu.
 
Na postavljeni upit odgovaramo u nastavku.
 
Obveznici plaćanja poreza na cestovna motorna vozila prema odredbama članka 17. stavak 1. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine, broj: 117/93, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02 i 147/03, 132/06, 26/07, 73/08 i 25/12) su pravne i fizičke osobe koje su vlasnici registriranih osobnih automobila i motocikla.
 
Prema članku 19. stavak 2. navedenog Zakona pri promjeni vlasništva cestovnog motornog vozila tijekom kalendarske godine novi vlasnik ne plaća porez na cestovna motorna vozila ako je taj porez bio utvrđen prijašnjem vlasniku.
 
Članak 19. stavak 3. istog Zakona propisuje da ako je tijekom kalendarske godine nabavljeno novo motorno vozilo, vlasnik tog vozila plaća godišnji porez umanjen za dio godine prije nabave vozila.
 
Slijedom navedenog, porez na cestovna motorna vozila plaćaju vlasnici registriranih osobnih vozila i motocikla. Evidenciju vlasnika registriranih vozila vodi Ministarstvo unutarnjih poslova (dalje u tekstu: MUP) te Poreznoj upravi dostavlja podatke o vlasnicima registriranih osobnih vozila i motocikla u godini za koju se utvrđuje porez na cestovna motorna vozila. Porez na cestovna motorna vozila je godišnji porez, što znači da se porezna obveza utvrđuje rješenjem nadležnog poreznog tijela jednom godišnje i plaća u godišnjem iznosu. Ukoliko je tijekom godine došlo do promjene vlasništva vozila, novi vlasnik ne plaća porez na cestovna motorna vozila  ako je taj porez utvrđen prijašnjem vlasniku (kada je prijenos vozila na novog vlasnika u evidenciji MUP-a izvršen nakon što su preuzeti podaci za utvrđivanje poreza).
 
Nadalje, prema odredbama Zakona, samo u slučaju kada je tijekom godine nabavljeno novo motorno vozilo (odnosi se na cestovna motorna vozila koja se prvi put javljaju u carinskom području Republike Hrvatske) godišnji iznos poreza na cestovna motorna vozila umanjuje se  za dio godine prije nabave vozila. 
Povratak na prethodnu stranicu