Gradski i općinski porezi - Porez na potrošnju
Broj klase:410-01/12-01/2100
Urudžbeni broj:513-07-21-07/12-2
Zagreb, 11.09.2012
Predmet oporezivanja porezom na potrošnju
​Primili smo dopis obveznika iz dostavnog spiska, u kojem se traži pojašnjenje što se smatra bezalkoholnim pićem koje podliježe plaćanju poreza na potrošnju sukladno odredbama Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine, br. 117/93, 33/00, 73/00, 59/01, 107/01, 117/01-ispravak, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07 – Odluka USRH, 73/08 i 25/12). Nadalje, traži se tumačenje primjene članka 3. stavka 3. Zakona o posebnom porezu na bezalkoholna pića (Narodne novine, br. 136/02- pročišćeni tekst) s obzirom na doneseni Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o temeljnim zahtjevima za osvježavajuća bezalkoholna pića i soda-vodu (Narodne novine, br. 133/07).
 
U nastavku dajemo mišljenje na postavljeni upit.
 
Člankom 31. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave propisano je da se porez na potrošnju plaća na potrošnju alkoholnih pića (vinjak, rakiju i žestoka pića), prirodnih vina, specijalnih vina, piva i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima.
 
Člankom 3. stavak 3. Zakona o posebnom porezu na bezalkoholna pića propisano je da se bezalkoholnim pićima smatraju osvježavajuća bezalkoholna pića od voćnog soka, voćne baze, biljnih ekstrakata, žitarica ili sirutke, umjetna osvježavajuća bezalkoholna pića i niskoenergetska osvježavajuća bezalkoholna pića, te sirupi namijenjeni za proizvodnju ili pripremu osvježavajućih pića, prema Pravilniku o temeljnim zahtjevima za osvježavajuća bezalkoholna pića i soda-vodu.    
 
Članak 3. stavak 4. istoga Zakona propisuje da se domaće i uvozne: prirodne mineralne gazirane i negazirane vode, stolne vode i 100% prirodni sokovi, voda za piće te domaće i uvozne izvorske vode koje se isporučuju u pakovinama, ne smatraju  bezalkoholnim pićima u smislu toga Zakona.
 
Slijedom navedenog, citiranim zakonskim odredbama propisano je što je predmet oporezivanja porezom na potrošnju odnosno koje se vrste pića smatraju bezalkoholnim pićem. Napominjemo da se odredbe članka 3. stavka 3. Zakona o posebnom porezu na bezalkoholna pića primjenjuju i nakon prestanka važenja Pravilnika o temeljnim zahtjevima za osvježavajuća bezalkoholna pića i soda-vodu, koji se koristio za određivanje predmeta oporezivanja posebnim porezom na bezalkoholna pića i definiranje kategorije bezalkoholnih pića. 
Povratak na prethodnu stranicu