Porez na dodanu vrijednost - Porezna stopa
Broj klase:410-19/13-01/187
Urudžbeni broj:513-07-21-01/13-03
Zagreb, 08.07.2013
Obveze plaćanja PDV-a po stopi od 10% na usluge

​Porezni obveznik iz dostavnog popisa obratio se upitom u vezi obveze plaćanja PDV-a po stopi od 10% na usluge pripremanja hrane. Naime, porezni obveznik obavlja djelatnost pripreme brze hrane kao što su palačinke, pomfrit i pileći, odnosno pureći medaljoni, na plaži do mora. Po narudžbi gosta pripremljenu hranu servira na kartonskoj ambalaži, te doda salvetu i pribor.
 
U vezi navedenoga odgovaramo u nastavku.
 
Odredbama članka 38. stavka 3. točke b) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 73/13, u daljnjem tekstu: Zakon) propisano je da se porez na dodanu vrijednost plaća po stopi od 10% na usluge pripremanja hrane i obavljanje usluga prehrane u ugostiteljskim objektima te pripremanje i usluživanje bezalkoholnih pića i napitaka, vina i piva u tim objektima. Nadalje, odredbama članka 47. stavka 2. točke b) Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine od broja 79/13 do 85/13) propisano je da se porez na dodanu vrijednost plaća po stopi od 10% na usluge pripremanja hrane i obavljanje usluga prehrane u ugostiteljskim objektima te pripremanje i usluživanje bezalkoholnih pića i napitaka, vina i piva u tim objektima sukladno Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti. Uslugama pripremanja hrane i obavljanja usluga prehrane u ugostiteljskim objektima kao i pripremanjem i usluživanjem bezalkoholnih pića i napitaka, vina i piva u tim objektima u smislu članka 38. stavka 3. točke b) Zakona ne smatra se isporuka pripremljene ili nepripremljene hrane i/ili pića, ali bez ikakvih dodatnih usluga.
 
Također napominjemo da ako se hrana i bezalkoholna pića i napitci, vino i pivo ne konzumiraju u ugostiteljskim objektima tada ne postoji dodatna usluga (posluživanje, pribor za jelo, pospremanje i slično), stoga se u tom ako se hrana i bezalkoholna pića i napitci, vino i pivo ne konzumiraju u ugostiteljskim objektima tada ne postoji dodatna usluga (posluživanje, pribor za jelo, pospremanje i slično) stoga se u tom slučaju ne radi o ugostiteljskoj usluzi odnosno o usluzi pripremanja hrane i obavljanju usluge prehrane u ugostiteljskim objektima niti o pripremanju i usluživanju bezalkoholnih pića i napitaka, vina i piva u tim objektima već o isporuci hrane i pića koja podliježe oporezivanju porezom na dodanu vrijednost po stopi 25%.
 
U vezi ugostiteljske djelatnosti koju obavljaju objekti jednostavnih usluga napominjemo da se snižena stopa 10% može primjenjivati samo u slučaju ako uz isporuku pripremljene ili nepripremljene hrane i/ili pića postoje i neke dodatne usluge kao što je primjerice, posluživanje, postojanje pribora za jelo, pospremanje. U slučaju da postoji samo isporuka pripremljene ili nepripremljene hrane i/ili pića bez ikakvih dodatnih usluga koja se ne konzumira u ugostiteljskom objektu tada takva isporuka podliježe oporezivanju porezom na dodanu vrijednost po stopi 25%.
 
Također kada se radi o ugostiteljskoj djelatnosti koju obavljaju catering objekti napominjemo da se snižena stopa 10% može primjenjivati samo u slučaju ako uz isporuku pripremljene ili nepripremljene hrane i/ili pića postoje i neke dodatne usluge kao što su primjerice usluge konobara, davanje pribora za jelo te stolova i stolaca i slično. Međutim, ako postoji samo isporuka pripremljene ili nepripremljene hrane i/ili pića bez ikakvih dodatnih usluga tada takva isporuka podliježe oporezivanju porezom na dodanu vrijednost po stopi 25%.
 
Nadalje napominjemo da usluge pripremanja hrane i obavljanje usluga prehrane te pripremanje i usluživanje bezalkoholnih pića i napitaka, vina i piva u objektima koji nisu ugostiteljski objekti u skladu s posebnim propisima, podliježu oporezivanju porezom na dodanu vrijednost po stopi 25%.
 
Obzirom na navedeno, iz navoda u upitu zaključujemo da predmetni porezni obveznik ne smije obračunavati PDV po stopi od 10% na usluge pripremanja hrane ako uz isporuku pripremljene hrane ne postoje i dodatne usluge kao što su posluživanje, postojanje pribora za jelo, pospremanje itd.
 

Povratak na prethodnu stranicu