Ostalo - Druga mišljenja
Broj klase:410-01/13-01/3215
Urudžbeni broj:513-07-21-01/13-2
Zagreb, 11.11.2013
Naplata upravnih pristojbi pri ovjeri obrasca Potvrda van EU/EWR
Zaprimili smo upit pristojbenog obveznika iz dostavnog spiska, kojim traži objašnjenje vezano uz naplatu upravnih pristojbi. Naime, podnositelj upita navodi kako je imao potvrdu o imovnom stanju za tekuću godinu, a prilikom podnošenja Potvrde van EU/EWR inozemne porezne ustanove kao prilog Prijavi poreza na prihod za porezne obveznike, koji nemaju stalno boravište u državi članici Europske unije (EU) ili u državi Europskog ekonomskog prostora (EWR), na ovjeru nadležnoj ispostavi područnog ureda Porezne uprave,  morao platiti upravnu pristojbu u iznosu od 120,00 kuna.
Na postavljeni upit u nastavku odgovaramo.
 
            Obrazac Potvrda van EU/EWR hrvatski umirovljenici podnose na godišnjoj razini kad je isto potrebno, odnosno kad ostvare dohodak u Republici Hrvatskoj, a za potrebe podnošenja neograničene porezne prijave u inozemstvu.
 
  Kod ovjere obrasca Potvrda van EU/EWR inozemne porezne ustanove potvrđuju se činjenice o kojima Porezna uprava vodi službenu evidenciju.
 
  Upravna pristojba naplaćuje se na zahtjev za izdavanje potvrde (pisani ili usmeni) prema Tarifi br. 1. u iznosu od 20,00 kn te za izdanu potvrdu prema Tarifi br. 4. u iznosu od 20,00 kn temeljem važeće Tarife upravnih pristojbi.
 
  Zakonom o upravnim pristojbama (Narodne novine, broj: 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13 i 80/13, dalje u tekstu: Zakon) i Tarifom upravnih pristojbi (dalje u tekstu: Tarifa), koja je njegov sastavni dio, nije predviđeno oslobođenje od plaćanja upravnih pristojbi za izdavanje Potvrde van EU/EWR inozemne porezne ustanove kao prilog Prijavi poreza na prihod za porezne obveznike, koji nemaju stalno boravište u državi članici Europske unije (EU) ili u državi Europskog ekonomskog prostora (EWR), te se za zahtjev i izdanu potvrdu na obrascu Potvrda van EU/EWR inozemne porezne ustanove naplaćuje upravna pristojba po Tarifi br. 1. u iznosu od 20,00 kuna i Tarifi br. 4. u iznosu od 20,00 kuna. Dakle, ukupni iznos upravnih pristojbi prilikom potvrđivanja obrasca Potvrda van EU/EWR inozemne porezne ustanove na zahtjev poreznog obveznika iznosi 40,00 kuna.
           
Prema članku 6. točki 4. Zakona propisano je da su od plaćanja upravnih pristojbi oslobođeni građani čiji dohodak, uključujući i dohodak supružnika, u protekloj i tekućoj godini ne prelazi iznos neoporezivog dohotka i koji nemaju druge značajnije imovine (nekretnine, štednju, motorna vozila i plovila), čija ukupna vrijednost ne prelazi 30.000,00 kuna, o čemu se daje pisani iskaz. 
 
  Slijedom navedenog, ako porezni obveznik priloži potvrdu o imovnom stanju iz koje je razvidno da zadovoljava uvjete iz članka 6. točke 4. Zakona, tada se na istog primjenjuju opće odredbe o oslobođenju iz Zakona kod ovjere navedene Potvrde van EU/EWR. U slučaju da se potvrda izdaje bez naplate upravne pristojbe radi primjene nekog od oslobođenja, mora se naznačiti na osnovu kojih odredbi Zakona i drugih propisa se oslobađa od plaćanja pristojbe.
 
  Molimo da ispitate činjenice koje se navode u upitu radi zakonitog i pravilnog postupanja te navedeni odgovor proslijedite podnositelju upita.             

Povratak na prethodnu stranicu