Ostalo - Druga mišljenja
Broj klase:412-02/13-01/15
Urudžbeni broj:513-07-21-01/13-2
Zagreb, 29.08.2013
Odobrenje za maloprodaju državnih biljega za javne bilježnike
            Zaprimili smo zahtjev javnog bilježnika, kojim traži izdavanje odobrenja za maloprodaju državnih biljega i utvrđivanje visine provizije za maloprodaju državnih biljega na adresi njegova javnobilježničkog ureda. Sukladno Mišljenju Porezne uprave – Središnjeg ureda od 08. studenoga 2004. godine, Klasa: UP/I-412-02/04-01/21, Urbroj: 513-07-21-01/04-02  u nastavku odgovaramo.
           
            Člankom 21. stavkom 1. Zakona o upravnim pristojbama (Narodne novine, broj: 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13 i 80/13, u daljnjem tekstu: Zakon) propisano je da maloprodaju državnih biljega mogu obavljati tijela državne uprave, upravne organizacije, jedinice lokalne samouprave i uprave i njihova tijela, sudovi, banke, Zavod za platni promet, Hrvatska pošta i telekomunikacije i javni bilježnici.
 
Stavkom 2. istog članka propisano je da ovlaštenje za maloprodaju državnih biljega ostalim pravnim i fizičkim osobama izdaje ministar financija.
 
Slijedom navedenog, javni bilježnici mogu obavljati maloprodaju državnih biljega bez ovlaštenja koje izdaje ministar financija, jer prema odredbama Zakona, ministar financija izdaje ovlaštenja za maloprodaju državnih biljega samo ostalim pravnim i fizičkim osobama.
 
Vezano uz utvrđivanje visine provizije za maloprodaju državnih biljega napominjemo da je člankom 6. stavkom 3. Pravilnika o izdavanju, raspačavanju, povlačenju iz upotrebe i zamjeni državnih biljega (Narodne novine, broj 12/96 i 51/07) propisana provizija koja pripada prodavateljima na malo za poslove prodaje na malo državnih biljega, a iznosi 6% od nominalne vrijednosti kupljenih državnih biljega za daljnju prodaju.
 
 

Povratak na prethodnu stranicu