Županijski porezi - Porez na nasljedstva i darove
Broj klase:410-01/12-01/2228
Urudžbeni broj:513-07-21-07/12-2
Zagreb, 04.09.2012
Obveza plaćanja poreza na nasljedstva i darove na štednju kojom trenutno nije moguće raspolagati
Porezna obveznica iz dostavnog spiska postavila je upit elektroničkom poštom vezano uz obvezu plaćanja poreza na nasljedstva i darove. U upitu navodi da je naslijedila staru štednju iz Jugobanke, međutim naslijeđeni iznos novca još uvijek joj nije isplaćen niti raspolaže podatkom hoće li se isplata izvršiti. S obzirom da joj je temeljem pravomoćnog rješenja o nasljeđivanju Porezna uprava utvrdila obvezu poreza na nasljedstva i darove iako joj naslijeđeni novac nije isplaćen, porezna obveznica traži mišljenje je li obveznik plaćanja poreza na nasljedstva i darove u navedenom slučaju.
 
U nastavku dajemo mišljenje na postavljeni upit.
 
Člankom 6. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine, broj: 117/93, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02 i 147/03, 132/06, 26/07, 73/08 i 25/12) propisano je da se porez na nasljedstva i darove plaća na nekretnine, u skladu sa zakonom, na gotov novac, novčane tražbine i vrijednosne papire (vrijednosnice) te na pokretnine ako im je pojedinačna tržišna vrijednost veća od 50.000,00 kuna na dan utvrđivanja porezne obveze.
 
Članak 11. stavak 1. istog Zakona propisuje da obveza plaćanja poreza na nasljedstva i darove nastaje u trenutku pravomoćnosti rješenja o nasljeđivanju ili odluke državnog tijela ili suda ili u trenutku primitka dara.
 
Slijedom navedenog, odredbama citiranog Zakona nije propisano oslobođenje od obveze plaćanja poreza na nasljedstva i darove za one nasljednike kojima trenutno nije omogućeno ostvarivanje njihovog nasljednog prava, u konkretnom slučaju, koji nisu u mogućnosti naslijeđena novčana sredstva podignuti sa računa u banci. S tim u svezi ispunjene su pretpostavke propisane prethodno citiranim odredbama Zakona za utvrđivanje poreza na nasljedstva i darove.
Povratak na prethodnu stranicu