Gradski i općinski porezi - Porez na kuće za odmor
Broj klase:410-20/11-01/15
Urudžbeni broj:513-07-21-01/12-3
Zagreb, 05.03.2012
Prijavljeno prebivalište na adresi kuće za odmor - obveza plaćanja poreza na kuće za odmor
​Primili smo dopis u kojem se traži mišljenje o obvezi plaćanja poreza na kuće za odmor za vlasnike kuća na otoku Viru koji imaju prijavljeno prebivalište na otoku, ali žive na drugoj adresi ili u inozemstvu.
 
U dopisu se navodi da je odlukom Općinskog vijeća propisano da se u postupku dokazivanja statusa kuće za odmor, osim osobne iskaznice, uzima u obzir i visina troška električne energije, telefona, prijem poštanske pošiljke, potvrda o zasnovanom radnom odnosu, izjava o izabranom liječniku, mjesto podnošenja poreznih prijava i drugi raspoloživi podaci.    
 
U nastavku se očitujemo kako slijedi.
 
Člankom 35. stavak 1. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine, broj: 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07 i 73/08) propisano je da porez na kuće za odmor plaćaju pravne i fizičke osobe vlasnici kuća za odmor. Kućom za odmor smatra se svaka zgrada ili dio zgrade ili stan koji se koriste povremeno ili sezonski.
 
Slijedom navedenog, porez na kuće za odmor plaćaju vlasnici kuća za odmor a kriterij za utvrđivanje statusa kuće za odmor je način njenog korištenja povremeno ili sezonski. Dakle, objekti koji se koriste za stalno stanovanje ne podliježu plaćanju poreza na kuće za odmor. U skladu s iznesenim, sama prijava prebivališta ne oduzima kući status kuće za odmor, odnosno nije dokaz da se objekt koristi za stalno stanovanje. 
 
Odredbama navedene Odluke općinskog vijeća Vira, u dijelu koji propisuje uvođenje poreza na kuće za odmor, između ostalog, propisuje se način dokazivanja stalnog stanovanja u smislu određivanja poreznog prebivališta. S tim u svezi napominjemo da je porezno prebivalište regulirano odredbama Općeg poreznog zakona (Narodne novine, broj 147/08 i 18/11) i ne može se propisivati odlukom jedinice lokalne samouprave. Sukladno zakonskim odredbama, vezano uz uvođenje poreza na kuće za odmor, svojom odlukom jedinica lokalne samouprave može propisati samo visinu poreza na kuće za odmor odnosno druga oslobođenja i olakšice od plaćanja navedenog poreza.
Povratak na prethodnu stranicu