Gradski i općinski porezi - Porez na kuće za odmor
Broj klase:410-20/12-01/53
Urudžbeni broj:513-07-21-07/13-2
Zagreb, 11.02.2013
Vlasnik kuće na radu u inozemstvu - utvrđivanje obveze plaćanja poreza na kuće za odmor
Porezna obveznica iz dostavnog spiska, koja od 1976. radi u inozemstvu, zatražila je tumačenje je li u obvezi plaćanja poreza na kuće za odmor za nekretninu u Tribunju na kojoj je prijavila prebivalište u Republici Hrvatskoj.

U nastavku odgovaramo kako slijedi.
 

Člankom 35. stavkom 1. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine, broj: 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08 i 25/12) propisano je da porez na kuće za odmor plaćaju pravne i fizičke osobe vlasnici kuća za odmor. Kućom za odmor smatra se svaka zgrada ili dio zgrade ili stan koji se koriste povremeno ili sezonski.
 

Prema odredbama članka 78. točka 2. Općeg poreznog zakona (Narodne novine, broj br. 147/08, 18/11, 78/12, 136/12) propisano je da u poreznom postupku teret dokaza za činjenice koje smanjuju ili ukidaju porez snosi porezni obveznik.

Slijedom navedenog, porez na kuće za odmor plaćaju vlasnici kuća za odmor a kriterij za utvrđivanje statusa kuće za odmor je njeno korištenje povremeno ili sezonski. Nekretnina koja vlasniku služi za trajno stanovanje ne podliježe plaćanju poreza na kuće za odmor. U navedenom slučaju, sukladno članku 78. Općeg poreznog zakona, porezni obveznik snosi teret dokazivanja svih činjenica i okolnosti (prijavljenog prebivališta, visine režijskih troškova, mjesta zaposlenja, mjesta izabranog obiteljskog liječnika, mjesta školovanja djece, mjesta prebivališta uže obitelji i ostalih bitnih činjenica) prema kojima se utvrđuje korištenje nekretnine za stalno stanovanje.
 

U konkretnom slučaju, kada porezni obveznik na nekretnini ima formalno prijavljeno prebivalište a trajno radi i boravi u inozemstvu, sama prijava prebivališta ne oduzima kući status kuće za odmor te ista podliježe plaćanju poreza na kuće za odmor.

 
Povratak na prethodnu stranicu