Županijski porezi - Porez na cestovna motorna vozila
Broj klase:410-09/12-01/13
Urudžbeni broj:513-07-21-07/13-2
Zagreb, 05.02.2013
Utvrđivanje poreza na cestovna motorna vozila u slučaju suvlasništva osobnog automobila

​Primili smo dopis poreznog obveznika iz dostavnog spiska, u kojem se traži uputa o postupanju vezano uz utvrđivanje poreza na cestovna motorna vozila u slučaju suvlasništva osobnog automobila. 

U nastavku se očitujemo kako slijedi.

Člankom 17. stavkom 1. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine, broj: 117/93, 33/00, 73/00,  59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08 i 25/12) propisano je da su obveznici plaćanja poreza na cestovna motorna vozila su pravne i fizičke osobe koje su vlasnici registriranih osobnih automobila i motocikla.

Slijedom navedenog, prema citiranim odredbama Zakona obveznici plaćanja poreza na cestovna motorna vozila su vlasnici osobnih automobila i motocikla. Temeljem navedenog proizlazi da u slučaju kada je osobni automobil u suvlasništvu više osoba, svaki suvlasnik obveznik je plaćanja poreza na cestovna motorna vozila u visini koja odgovara njegovom suvlasničkom dijelu.
 
Molimo da odgovor proslijedite podnositelju upita iz dostavnog spiska.
 

Povratak na prethodnu stranicu