Županijski porezi - Porez na cestovna motorna vozila
Broj klase:410-09/12-01/8
Urudžbeni broj:513-07-21-07/13-2
Zagreb, 20.02.2013
Utvrđivanje poreza na cestovna motorna vozila

​Porezni obveznik iz dostavnog spiska, obratio nam se upitom u kojem navodi da je u 2011. godini bio vlasnik vozila Fiat Punto kojeg je 26. srpnja 2011. prilikom kupnje novog vozila zamijenio po principu „staro za novo“. S obzirom na to da je u 2011. godini platio porez u cjelokupnom godišnjem iznosu za Fiat Punto, a u 2012. godini za novo vozilo dobio dva porezna rješenja (za dio 2011. i 2012.) traži pojašnjenje o načinu utvrđivanja poreza na cestovna motorna vozila te ima li pravo na povrat poreza plaćenog za Fiat Punto za razdoblje od 26. srpnja 2011. do 31. prosinca 2011.
                   Na postavljeni upit odgovaramo u nastavku.
                   Obveznici plaćanja poreza na cestovna motorna vozila prema odredbama članka 17. stavak 1. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine, broj: 117/93, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02 i 147/03, 132/06, 26/07, 73/08 i 25/12) su pravne i fizičke osobe koje su vlasnici registriranih osobnih automobila i motocikla.
                   Prema članku 19. stavak 2. navedenog Zakona pri promjeni vlasništva cestovnog motornog vozila tijekom kalendarske godine novi vlasnik ne plaća porez na cestovna motorna vozila ako je taj porez bio utvrđen prijašnjem vlasniku.
                   Članak 19. stavak 3. istog Zakona propisuje da ako je tijekom kalendarske godine nabavljeno novo motorno vozilo, vlasnik tog vozila plaća godišnji porez umanjen za dio godine prije nabave vozila.
                   Slijedom navedenog, porez na cestovna motorna vozila plaćaju vlasnici registriranih osobnih vozila i motocikla. Evidenciju vlasnika registriranih vozila vodi Ministarstvo unutarnjih poslova (dalje u tekstu: MUP) te Poreznoj upravi dostavlja podatke o vlasnicima registriranih osobnih vozila i motocikla u godini za koju se utvrđuje porez na cestovna motorna vozila. Porez na cestovna motorna vozila je godišnji porez, što znači da se porezna obveza utvrđuje rješenjem nadležnog poreznog tijela jednom godišnje i plaća u godišnjem iznosu. Ukoliko je tijekom godine došlo do promjene vlasništva vozila, novi vlasnik ne plaća porez na cestovna motorna vozila  ako je taj porez utvrđen prijašnjem vlasniku (kada je prijenos vozila na novog vlasnika u evidenciji MUP-a izvršen nakon što su preuzeti podaci za utvrđivanje poreza).
                  Nadalje, prema odredbama Zakona, u slučaju kada je tijekom godine nabavljeno novo motorno vozilo (odnosi se na cestovna motorna vozila koja se prvi put javljaju u carinskom području Republike Hrvatske) godišnji iznos poreza na cestovna motorna vozila umanjuje se za dio godine prije nabave vozila.
                  Sukladno iznesenom, s obzirom da je riječ o godišnjem porezu, u konkretnom slučaju nema zakonske osnove po kojoj bi porezni obveznik imao pravo na povrat razmjernog dijela  poreza na cestovna motorna vozila za dio 2011. godine nakon prodaje vozila Fiat Punto. Također, porezni obveznik je u obvezi plaćanja poreza i za novo vozilo koje je nabavio tijekom 2011. godine  i to u iznosu umanjenom za dio godine prije nabave vozila.
                  Molimo da odgovor proslijedite podnositelju upita iz dostavnog spiska.
 

Povratak na prethodnu stranicu