Opći porezni zakon - Ovršni postupak
Broj klase:410-01/13-01/3222
Urudžbeni broj:513-07-21-01/13-2
Zagreb, 17.09.2013
Primanja, naknade i iznosi izuzeti od ovrhe

​Zaprimili smo upit porezne obveznice, u kojem u bitnom navodi da radi i da ju je poslodavac prijavio na pola radnog vremena te za to dobiva 1.500,00 kn neto plaće mjesečno. Prema Općem poreznom zakonu zaštićena je od ovrhe cijela minimalna plaća, a nju zanima je li cijeli iznos od 1.500,00 kn zaštićen od ovrhe. U svezi predmetnog zahtjeva u nastavku odgovaramo.

Člankom 125. stavkom 1. Općeg poreznog zakona (Narodne novine broj 147/08, 18/11, 78/12, 136/12, 73/13, dalje u tekstu: OPZ) propisano je da je porezno tijelo dužno u ovršnom postupku primijeniti one ovršne radnje koje su primjerene u odnosu na visinu poreznog duga.
 
Člankom 142. OPZ-a propisano je da se u postupku ovrhe ne mogu plijeniti slijedeće ovršenikove tražbine: 1. po osnovi plaće i s plaćom izjednačenih primanja do iznosa minimalne plaće u Republici Hrvatskoj utvrđene prema propisu o minimalnoj plaći, 2. novčani primici koji su izuzeti od oporezivanja prema posebnim propisima.
 
Polazeći od načela zaštite ovršenika propisanoga člankom 125. OPZ-a, od ovrhe se izuzimaju novčana sredstva nužna za zadovoljavanje ovršenikovih osnovnih životnih potreba, te je po toj osnovi zaštićena svota koja odgovara visini minimalne plaće u Republici Hrvatskoj, utvrđene prema propisima o minimalnoj plaći, a to znači da se ovršeniku ne može plijeniti iznos do 2.984,78 kn. Naime, iznos minimalne plaće uređuje se Zakonom o minimalnoj plaći (Narodne novine broj 39/13), prema kojemu se visina takve plaće utvrđuje jedanput u godini (od 1. lipnja do kraja ove godine utvrđen je iznos najniže bruto plaće od 2.984,78 kn), a minimalna plaća u smislu ovog Zakona je najniži mjesečni iznos bruto plaće koji pripada radniku za rad u punom radnom vremenu.

 

Zaključno, zaštićena svota, odnosno svota koja se ne može plijeniti u postupku ovrhe je svota koja odgovara visini minimalne plaće u Republici Hrvatskoj što znači da se podnositeljici upita ne može plijeniti iznos plaće ukoliko nije veći od iznosa najniže plaće u Republici Hrvatskoj utvrđene prema propisu o minimalnoj plaći.                        

Povratak na prethodnu stranicu