Igre na sreću i zabavne igre - Igre na sreću
Broj klase:461-01/12-01/1490
Urudžbeni broj:513-07-21-07/12-2
Zagreb, 10.12.2012
Natječaj za davanje prava priređivanja igara na sreću na automatima
Zaprimili smo vaš dopis u kojem navodite da se krajem ove poslovne godine postavljaju brojni upiti priređivača igara na sreću na automatima u automat klubovima s obzirom da nekim priređivačima pravo priređivanja igara na sreću na automatima u automat klubovima istječe u ožujku 2013. godine, pa ste ovom tijelu postavili dva upita - jedno u vezi datuma raspisivanja natječaja za davanje prava priređivanja igara na sreću na automatima, a drugo u vezi načina plaćanja godišnje naknade za 2013. godinu priređivača kojima koncesija istječe u ožujku 2013. godine.
 
Povodom toga u nastavku odgovaramo.  
 
 
I.              Plaćanje godišnje naknade za priređivanje igara na sreću na automatima
 
    
          Odredbama članka 31. Zakona o igrama na sreću („Narodne novine“, br. 87/09 – dalje: Zakon) propisano je da je priređivač dužan plaćati godišnju naknadu za pravo priređivanja igara na sreću na automatima, u fiksnom iznosu, a plaća se do kraja prosinca tekuće godine za sljedeću godinu, te je prihod državnog proračuna.
Dalje, odredbama članka 58. stavak 1. Zakona propisano je da se za priređivanje igara na sreću na automatima plaća godišnja naknada sukladno članku 31. Zakona u iznosu od 10.000,00 kuna po automatu, a ukoliko priređivač u automat klubu priređuje igru na sreću na elektronskom roulettu do šest igraćih mjesta i godišnju naknadu u iznosu od 40.000,00 kuna, a iznad šest igraćih mjesta 50.000,00 kuna.  
U dopisu navodite da, sljedeće godine – u ožujku 2013. godine, pravo priređivanja igara na sreću na automatima u automat klubovima istječe velikom broju koncesionara, a da se godišnja naknada za pravo priređivanja za sljedeću godinu plaća do 31.12.2012. godine, ali za pravo priređivanja igara na sreću kroz cijelu godinu.
 
 
           
            Odlukom o davanju koncesija priređivačima igara na sreću na automatima u automat-klubovima (Narodne novine, br. 48/03), Vlada Republike Hrvatske je temeljem Zakona, na sjednici održanoj 20. ožujka 2003. godine, dodijelila koncesiju za priređivanje igara na sreću na automatima u automat klubovima u trajanju od 10 godina, za 43 trgovačka društva, a ista je stupila na snagu 26. ožujka 2003. godine.
            Iz gore navedenog proizlazi, da su oni priređivači kojima koncesija istječe u ožujku 2013. godine, dužni platiti godišnju naknadu za priređivanje igara na sreću na automatima, sukladno odredbama članka 31. i 58. stavak 1. Zakona, do kraja prosinca 2012. godine za sljedeću godinu po automatima na kojima će priređivati igre na sreću u 2013. godini, u propisanom iznosu - razmjerno do datuma trajanja koncesije tj. do 26. ožujka 2013. godine.    
 
 
 
II.            Datum raspisivanja natječaja za davanje prava priređivanja igara na sreću
 
 
           Temeljem odredbi članka 23. stavak 6. Zakona, a u skladu s odlukom Vlade Republike Hrvatske o broju priređivača kojima se može dati pravo priređivanja igara na sreću na automatima, ministar financija donosi odluku o raspisivanju natječaja za davanje prava priređivanja igara na sreću na automatima.
Kada ministar financija raspiše natječaj za davanje prava priređivanja igara na sreću iz članka 23. stavak 6. Zakona, isti će se objaviti u dnevnom tisku dostupnom na cijelom području Republike Hrvatske, a s tim činom bit će pozvana, na sudjelovanje u natječaju, sva trgovačka društva kao i ona kojima koncesija istječe u ožujku 2013. godine.
  
              

Povratak na prethodnu stranicu