Igre na sreću i zabavne igre - Igre na sreću
Broj klase:461-01/11-01/196
Urudžbeni broj:513-07-21-07/11-2
Zagreb, 09.03.2011
Primjena Zakona o igrama na sreću (Narodne novine br. 87/09)
Zaprimljen je zahtjev za mišljenjem u odnosu na dostavljenu snimku sadržaja emisije „X“, a u skladu s odredbama Zakona o igrama na sreću (Narodne novine, br. 87/09), na koji Vam u nastavku odgovaramo.
 
Odredbama članka 68. Zakona o igrama na sreću (Narodne novine, 87/09), zabranjeno je:
a)    priređivanje igara na sreću iz članka 5. i nagradnih igara iz članka 69. Zakona o igrama na sreću na području Republike Hrvatske inozemnim priređivačima,
b)    sudjelovanje u inozemnim igrama na sreću ako se ulozi uplaćuju na području Republike Hrvatske,
c)    prikupljanje uloga u Republici Hrvatskoj za sudjelovanje i uplatu u igrama na sreću koje se priređuju u inozemstvu,
d)    prodavanje, držanje, poslovno ustupanje, izdavanje, oglašavanje i bilo koja promidžba ili reklama inozemnih igara na sreću i nagradnih igara na području Republike Hrvatske.
S obzirom na navedenu zakonsku odredbu i činjenicu da je iz sadržaja emisije vidljivo da se oglašava, promovira, odnosno reklamira priređivač inozemne igre na sreću (X.net), te da je nemoguće ne primijetiti i odvojiti od simbola (loga, internet adrese) koju djelatnost on obavlja, ova odredba odnosi se i primijeniti će se sve pravne ili fizičke osobe uključene u provedbu navedene emisije.                                                             
Oglašavanje inozemnog priređivača bilo kao čistog brand-a ili brand-a uz neki njihov slogan ili emisiju stvara snažan i trajni identitet proizvoda/usluge inozemnog priređivača, brand sam po sebi sažima osobnost poduzeća, uz navedeno osnovna prednost brand-a proizlazi upravo iz njegove nazočnosti u podsvijesti potrošača/korisnika, odnosno mogućnosti za njezino prisjećanje i prepoznavanje.
  Stoga će Ministarstvo financija zabrane oglašavanja iz članka 68. stavak 1. točke 4. Zakona o igrama na sreću primjenjivati na sve pravne ili fizičke osobe uključene u provedbu i priređivanje inozemnih igara na sreću, ukoliko se u sadržaju emisije ne uklone (zacrne, zamagle i slično) simboli inozemnog priređivača igara na sreću.                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                  

Povratak na prethodnu stranicu