Igre na sreću i zabavne igre - Igre na sreću
Broj klase:461-01/10-01/115
Urudžbeni broj:513-07-21-07/10-5
Zagreb, 15.12.2010
Upis u Registar
Zaprimili smo upit udruge "A“ u kojem traže mišljenje o upisu predmetne udruge u Registar udruga Republike Hrvatske, a vezano uz djelatnost udruge navedene člankom 7. Statuta, kojim je  utvrđeno da je njena djelatnost,  između ostalog, i sljedeće:
 
- „okupljanje članova radi igranja raznih društvenih igara radi kvalitetnijeg provođenja slobodnog vremena i druženja;
- organiziranje susreta i turnira u društvenim igrama;
- održavanje radionica u svrhu edukacije i razmjene iskustava radi boljeg igranja društvenih igara te razvijanja kreativnosti igrača“.
 
Odredbama članka 3. stavka 2. Zakona o igrama na sreću (Narodne novine, br. 87/09 – dalje: Zakon) propisano je da se igre na sreću na području Republike Hrvatske mogu priređivati jedino na temelju ovoga Zakona, odluke Vlade Republike Hrvatske i odobrenja Ministarstva financija.
 
Dopisom ovog tijela KLASA: 461-01/10-01/115, URBROJ: 513-07-21-07/10-01 od 26. siječnja 2010. godine dano je mišljenje uredima državne uprave u vezi priređivanja turnira u igrama na stolovima s kartama koje žele radi promidžbe organizirati udruge, u kojem je između ostaloga dana uputa uredima državne uprave da ubuduće ne odobravaju upis udruga u Registar udruga Republike Hrvatske ako za djelatnost imaju promidžbu igara na sreću s kartama.
 
Međutim, što se tiče udruga kao neprofitnih pravnih osoba, iste mogu radi prikupljanja sredstava za financiranje djelatnosti, sukladno odredbama članka 20., 21. i 22. Zakona, prigodno jednokratno, jedanput godišnje prirediti tombolu, isključivo na temelju posebnog odobrenja Ministarstva financija, a priređivanje drugih igara na sreću u organizaciji udruga nije dozvoljeno.
 
S obzirom da pojam „društvene igre“ podrazumijeva cijeli niz društvenih igara, a među njima i igara na sreću, mišljenja smo da udruge prilikom upisa u Registar udruga moraju pri utvrđivanju djelatnosti Statutom, navesti umjesto pojma „društvene igre“ pojedinačnu vrstu igre na koju se obavljanje djelatnosti odnosi.
 
           

Povratak na prethodnu stranicu