Igre na sreću i zabavne igre - Igre na sreću
Broj klase:461-01/13-01/47
Urudžbeni broj:513-07-21-07/13-02
Zagreb, 17.01.2013
Priređivanje igara na sreću u casinima i automat klubovima
Zaprimili smo upit o stjecanju prava priređivanja igara na sreću u casinima i automat klubovima na području Republike Hrvatske, na koji u nastavku odgovaramo.
 
   Zakon o igrama na sreću (Narodne novine, br. 87/09, dalje u tekstu Zakon) na snazi je od 1. siječnja 2010. godine, a njime se uređuje:
 
1. sustav, vrste i uvjeti priređivanja igara na sreću,
2. pravila i postupci stjecanja i oduzimanja prava na priređivanje igara na sreću,
3. prava i obveze priređivača igara na sreću,
4. način raspodjele prihoda od igara na sreću,
5. nadzor nad priređivanjem igara na sreću.
 
Pravilnikom o prostornim i tehničkim uvjetima za priređivanje igara na sreću u casinima, na automatima i uplatnim mjestima kladionica (Narodne novine, br. 38/10, 130/10, 69/11 i 15/12, dalje u tekstu Pravilnik) uređuju se prostorni i tehnički uvjeti za priređivanje igara na sreću u casinima, sustav tehničke zaštite, tjelesna zaštita osoba i imovine, te čuvanje snimljene dokumentacije u casinu, zatim prostorni i tehnički uvjeti za priređivanje igara na sreću na automatima i u automat klubovima.
 
Člankom 3. Zakona propisano je da je priređivanje igara na sreću na području Republike Hrvatske pravo Republike Hrvatske, te da je Republika Hrvatska pravo priređivanja svih igara na sreću iz članka 5. Zakona prenijela na Hrvatsku Lutriju d.o.o., čiji je osnivač.
 
             Odredbama članaka 35. st. 1. i članka 56. st. 1. Zakona propisano je da igre na sreću iz članka 5. stavka 1. točke 2. i  4. Zakona mogu osim Hrvatske Lutrije d.o.o. priređivati i trgovačka društva koja su odlukom Vlade Republike Hrvatske stekla pravo priređivanja igara na sreću u casinima i na automatima i koja su sukladno članku 29. ovoga Zakona sklopila ugovor o pravu priređivanja.
 
Temeljem članka 23. st. 2. i st. 6. Zakona, odluku o broju priređivača igara na sreću u casinima i na automatima donosi Vlada Republike Hrvatske, a ministar financija odluku o raspisivanju natječaja za davanje prava priređivanja igara na sreću u casinima i na automatima.              
 
             
             Javni natječaj za davanje prava priređivanja igara iz članka 23. st. 1. Zakona objavljuje se u dnevnom tisku koji je dostupan na cijelom području Republike Hrvatske (članak 23. st. 8 Zakona).
 
             Nadalje, odredbama čanka 24. st. 1. propisana je obvezna dokumentacija koju je potrebno priložiti uz prijavu na natječaj za davanje prava priređivanja igara na sreću iz članka 23. st. 1. Zakona.
 
Člankom 35. st. 3. i člankom 56. st. 4. Zakona, propisano je da trgovačkim društvima koja imaju pravo priređivanja igara na sreću u casinima i na automatima (priređivači) na temelju Zakona ili odluke Vlade Republike Hrvatske, te su sklopila ugovor o pravu priređivanja, odobrenje za početak priređivanja igara na sreću u casinima ili na automatima donosi Ministarstvo financija.
 
Nadalje, odredbama članka 8. Pravilnika propisano je da je priređivač dužan prije podnošenja zahtjeva za izdavanje odobrenja za otvaranje ili preseljenje casina ili automat kluba, Ministarstvu financija dostaviti podatke o lokaciji na kojoj namjerava otvoriti ili preseliti casino ili automat klub, a radi dobivanja prethodnog mišljenja za lokaciju poslovnog prostora casina ili automat kluba. Udaljenost od drugih casina ili automat klubova ne smije biti manja od 500 metara. U slučaju da objekt u kojem se namjerava otvoriti casino ili automat klub služi i za stanovanje, potrebna je suglasnost stanara. Dokumentacija koju je obvezno priložiti nakon dobivenog pozitivnog prethodnog mišljenja, a radi dobivanja odobrenja za početak priređivanja igara na sreću u casinima ili na automatima, propisana je člankom 26., odnosno člankom 33. Pravilnika.
 
Igre na sreću u casinima, sukladno odredbama članka 10. i 13. Pravilnika, mogu se priređivati samo u posebno uređenim prostorima koje čini zasebna cjelina. Iznimno, igre na sreću u casinima mogu se priređivati u prostorima koji nisu zasebna građevinska cjelina, ako se priređuju u hotelsko-ugostiteljskim objektima kategorije pet ili više zvjezdica, te na putničkim brodovima. Površina prostora za igru i za goste casina ne smije biti manja od 400 m², odnosno ako se igre priređuju u casinima na putničkim brodovima, površina prostora za igru i goste mora biti najmanje 300 m². U casinu mora biti postavljeno najmanje sedam (7) stolova za igre. Ako casino posluje na putničkim brodovima, u njemu ne može biti manje od pet (5) stolova za igre s kuglicama, kockama ili kartama, osim na stolovima u casinu se mogu priređivati igre na sreću na automatima, te razne vrste turnira. Prostor u kojem se otvara casino mora ispunjavati uvjete u pogledu uređenja, opreme i prostora te druge uvjete propisane Zakonom i propisima donesenima na temelju Zakona.
 
Igre na sreću na automatima, sukladno odredbama članka 28. i 30. Pravilnika,  mogu se priređivati samo u posebno uređenim prostorima s vlastitim ulazom ili u prostorima koji se smatraju zasebnom cjelinom, a za koje priređivač posjeduje dokaz o ispunjavanju uvjeta u pogledu uređenja, opreme i prostora te drugih propisanih uvjeta. Kada se igre na sreću na automatima priređuju u automat klubu, prostor mora biti ukupne površine najmanje 100m²,  a u uporabi mora biti najmanje 30 automata.
 
Iz naprijed navedenih odredbi  bitno je istaknuti da su osnovni preduvjeti za priređivanje igara na sreću u casinima i na automatima dobivanje prava priređivanja igara na sreću u casinima i na automatima temeljem odluke Vlade Republike Hrvatske i zaključenje ugovora o pravu priređivanja. 
 

Povratak na prethodnu stranicu