Igre na sreću i zabavne igre - Zabavne igre
Broj klase:461-01/11-01/509
Urudžbeni broj:513-07-21-07/11-2
Zagreb, 12.05.2011
Upit u vezi s postavljanjem automata za zabavne igre u lunapark te podizanja mjesečnih nadzornih markica
U povodu vašeg upita u vezi s postavljanjem automata za zabavne igre u lunapark te podizanja mjesečnih nadzornih markica, u nastavku vam dajemo sljedeći odgovor.
 
             Odredbama članka 27. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine, br. 117/93, 33/00, 73/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 73/08 i 26/07) propisano je da je porezni obveznik dužan prije stavljanja u uporabu automata za zabavne igre nadležnom poreznom tijelu prema mjestu uporabe automata mjesečno podnositi zahtjev za izdavanje nadzorne naljepnice (markice) za označavanje automata.
Odredbama članka 3. stavka 1. i članka 6. stavka 1. Pravilnika o priređivanju zabavnih igara (Narodne novine, br. 86/01 i 3/02) propisano je da postavljanje automata za zabavne igre odobrava područni ured Porezne uprave - izdavanjem nadzorne naljepnice (markice), te da u zabavnim klubovima, ugostiteljskim objektima, javnim objektima i drugim javnim prostorima mogu biti postavljeni samo oni automati za zabavne igre na kojima je na vidnom mjestu istaknuta mjesečna nadzorna naljepnica (markica) s propisanim podacima.
S obzirom da mjesečnu nadzornu naljepnicu (markicu) za označavanje automata za zabavne igre izdaje nadležan područni ured Porezne uprave prema mjestu gdje se automat za zabavne igre stavlja u uporabu, obavještavamo vas da ste se radi postavljanja automata za zabavne igre u lunapark dužni obratiti nadležnom poreznom tijelu sa zahtjevom za izdavanje nadzorne naljepnice (markice) s potrebnom dokumentacijom.

Povratak na prethodnu stranicu