Igre na sreću i zabavne igre - Zabavne igre
Broj klase:461-01/12-01/648
Urudžbeni broj:513-07-21-07/12-4
Zagreb, 10.10.2012
Odgovor na upit u vezi plaćanja poreza na automate za zabavne igre – pikada
Povodom vašeg dopisa u kojem tražite odgovor na upit u vezi plaćanja poreza na automate za zabavne igre – pikada s obzirom da ste neprofitna pravna osoba, te da kao udruga imate u vlasništvu pikado aparat i da se bavite promicanjem, poticanjem i razvojem pikado sporta, u nastavku vam odgovaramo:
 
Odredbama članka 25. i 26. stavak 1. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, br. 117/93, 33/00, 73/00, 59/01, 107/01, 117/01 – ispravak, 150/02, 147/03, 132/06, 73/08, 25/12 i Odluka US RH  NN br. 26/07 – dalje u tekstu: Zakon), propisano je da je obveznik poreza na automate za zabavne igre pravna ili fizička osoba koja automate za zabavne igre stavlja u uporabu u zabavnim klubovima, ugostiteljskim objektima, javnim objektima i drugim javnim prostorima, te da se porez na automate za zabavne igre plaća mjesečno po automatu u iznosu od 100,00 kuna.
 
Iz gore navedenog proizlazi da su i neprofitne pravne osobe obvezne plaćati propisani iznos poreza na automate za zabavne igre tipa pikado, mjesečno - po svakom automatu, koji se stavi u uporabu s obzirom da odredbama članka 26. Zakona nije propisano da su priređivači zabavnih igara na automatu tipa pikado izuzeti od plaćanja istog.
  
Uvjeti stavljanja automata za zabavne igre u uporabu, u zabavne klubove, ugostiteljske i javne objekte, te u druge javne prostore, propisani su odredbama članka 27. Zakona i podzakonskim propisima.

Povratak na prethodnu stranicu