Igre na sreću i zabavne igre - Nagradne igre
Broj klase:461-01/11-01/589
Urudžbeni broj:513-07-21-07/11-02
Zagreb, 30.05.2011
Organizacija nagradne igre
U nastavku odgovaramo na postavljena pitanja vezano za organizaciju nagradne igre.
 
Člankom 69. stavak 1. Zakona o igrama na sreću (Narodne novine, br. 87/09, dalje u tekstu - Zakon) propisano je da su nagradne igre one igre koje radi promidžbe svojih proizvoda i usluga priređuju trgovačka društva te druge pravne i fizičke osobe poduzetnici, pri čemu se priređivač obvezuje izvučenim dobitnicima podijeliti nagrade u robi ili uslugama, a da se od sudionika ne zahtjeva posebna uplata za sudjelovanje u igri.  
 
Nadalje, odredbama članka 3. stavka 3. Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (Narodne novine, br. 8/10, dalje u tekstu - Pravilnik) propisano je da se nagradnom igrom ne smatraju društvene igre znanja (kvizovi) iz članka 69. stavak 3. Zakona, kao ni razne vrste natjecanja u kojima se nagrade dijele ovisno o rezultatu ili temeljem odluke ili ocjene stručnog povjerenstva. 
Ministarstvo financija daje odobrenje na pravila nagradne igre koja su u skladu sa odredbama Zakona i Pravilnika, te ih je priređivač dužan prijaviti bez obzira na koji način i gdje se navedena nagradna igra provodi (npr. putem kupona, slanjem dopisnica, slanjem SMS-a i slično, u prodavaonici, kroz tiskane medije ili na internet stranicama i drugo).  
Budući da se u ovom slučaju ne radi o nagradnoj igri u smislu gore citiranih odredbi članka 69. stavka 1. Zakona, jer je iz upita i dostavljenih podataka vidljivo da sudionik prilikom kupnje prikuplja kupone temeljem kojih, ako skupi određeni broj kupona ili bodova, sigurno osvaja nagradu, te s obzirom na činjenicu da se dobitnici utvrđuju bez postupka izvlačenja dobitnika, odnosno slučajnog odabira, Ministarstvo financija nije dužno na pravila ovog natjecanja izdati odobrenje.

Povratak na prethodnu stranicu