Igre na sreću i zabavne igre - Nagradne igre
Broj klase:461-01/13-01/839
Urudžbeni broj:513-07-21-07/13-04
Zagreb, 06.09.2013
Nepodijeljeni nagradni fond
 
Zaprimljen je upit vezano za postupanje s nepodijeljenim nagradama nagradne igre vrijednosti veće od 5000 kn na koji u nastavku odgovaramo.
 
Člankom 69. stavak 1. Zakona o igrama na sreću (Narodne novine, br. 87/09) propisano je da su nagradne igre one igre koje radi promidžbe svojih proizvoda i usluga priređuju trgovačka društva te druge pravne i fizičke osobe poduzetnici, pri čemu se priređivač obvezuje izvučenim dobitnicima podijeliti nagrade u robi ili uslugama, a da se od sudionika ne zahtjeva posebna uplata za sudjelovanje u igri.  
 
           Odredbama članka 69. stavka 9. Zakona propisano je da ako nagradni fond u vrijednosti većoj od 5.000,00 kuna nakon završetka nagradne igre nije podijeljen, priređivač ga je dužan prodati na javnom natječaju, a sredstva ostvarena prodajom uplatiti u državni proračun u roku od 90 dana od dana isteka roka za podizanje nagrada. Iznimno, ova odredba ne odnosi se na nagrade kojima je istekom određenog roka vrijednosti postala ništavna, odnosno ako je nagrada izgubila tržišnu vrijednost (npr. ulaznice za posjet nekom događaju nakon što je događaj završio, kao što su izložbe, koncerti, nogometne utakmice i sl.).
 
            Nastavno, člankom 11. stavak 3. propisano je da se javna prodaja provodi sukladno odredbama Općeg poreznog zakona (Narodne novine, br. 147/08, 18/11, 78/12, 136/12, 73/13, dalje u tekstu – Zakon).
 
Člankom 150. Zakona propisan je postupak provođenja javne prodaje pokretnina, stavkom 3. spomenutog članka propisano je da se oglas o javnoj prodaji pokretnina mora vidno istaknuti na mjestu gdje će se obaviti prodaja, te da se oglas mora dostaviti ovršeniku najmanje pet dana prije dana koji je određen za javnu prodaju.
 
Iz naprijed iznesenih odredbi Zakona može se zaključiti da javnu prodaju prodavatelj oglašava na mjestu prodaje, oglas mora biti javno istaknut, a prodaja se može objaviti i u dnevnom tisku. Oglašavanje je potrebno izvršiti najmanje pet dana prije dana određenog za javnu prodaju.
 
Sukladno čl. 151. Zakona javna prodaja može započeti kada se prijave najmanje dva kupca, za sudjelovanje u javnoj prodaji može se uvjetovati polaganje jamčevine do 20% procijenjene vrijednosti popisane imovine.
 
Stavak 5. čl. 151. Zakona propisuje da ako se ne postignu dvije trećine cijene iz stavka 4. ovoga članka, može se u roku od najmanje pet dana odrediti nova javna prodaja na kojoj se stvari mogu prodati po cijeni koja ne može biti niža od polovine vrijednosti utvrđene procjenom. Ako se pokretnine ne prodaju niti na drugoj javnoj prodaji, porezno tijelo može odlučiti o načinu prodaje. Taj način prodaje može biti i neposredna pogodba, ali se mora voditi briga o ekonomičnosti postupka, što znači da cijena ne bi smjela biti niža od troška prodaje.
 
Člankom 152. Zakona utvrđena je obveza vođenja zapisnika o javnoj prodaji u koji se unose svi podaci o načinu i tijeku prodaje. Zakonom nije uvjetovana nazočnost javnog bilježnika javnoj prodaji.
 
           Slijedom navedenog javna prodaja se može izvršiti u nazočnosti ponuditelja i prodavatelja na način kojim će se ispuniti uvjeti propisani Zakonom, uz jednu iznimku, i to ako je u pitanju lako kvarljiva roba (npr. svježe voće, povrće). U tom slučaju takva roba se može unovčiti neposrednom pogodbom kako bi se izbjegao rizik od propasti robe.
 

Povratak na prethodnu stranicu