Igre na sreću i zabavne igre - Igre na sreću
Broj klase:461-01/11-01/1312
Urudžbeni broj:513-07-21-07/11-02
Zagreb, 12.10.2011
Primjena odredbi Pravilnika o tehničkoj ispravnosti automata i stolova za igre na sreću
Zaprimili smo upit društva „A“ d.d. u kojem se traži mišljenje u svezi primjene odredbi Zakona o igrama na sreću i Pravilnika o tehničkoj ispravnosti automata i stolova za igre na sreću (Narodne novine, br. 38/10, 130/10 – u nastavku: Pravilnik) koje reguliraju uvjete i način stavljanja u uporabu automata za igre na sreću, na koji u nastavku odgovaramo.
 
Odredbom članka 62. stavak 6. Zakona o igrama na sreću (Narodne novine, br. 87/09 – u nastavku: Zakon) propisano je da automati i stolovi koji se prvi put stavljaju u uporabu ne mogu u trenutku stavljanja u uporabu  biti stariji od godinu dana od dana njihove proizvodnje.
Odredbom članka 8. stavak 7. Pravilnika propisano je da se u uporabu ne mogu stavljati automati koji su bili uskladišteni duže od deset mjeseci. Ovaj rok teče od dana popisa završnog stanja brojčanika, a kod uvoza automata od datuma na uvoznoj carinskoj deklaraciji.
Nadalje je odredbom članka 5. Pravilnika reguliran postupak koji se mora provesti prilikom prodaje automata i stolova za igre na sreću.
Iz navedenih odredbi Zakona i Pravilnika, kao i iz činjenice da je društvo „A“ d.d prestalo s radom 17. siječnja 2010. kada su i popisana završna stanja brojčanika,  proizlazi da se određeni broj automata  koji se namjerava prodati ne može prodati priređivačima igara na sreću koji posluju na području Republike Hrvatske jer se isti ne mogu staviti u uporabu zbog proteka naprijed navedenih rokova, ali se sukladno odredbama članka 5. Pravilnika mogu prodati u inozemstvo. Napominjemo da se u tom slučaju obvezno mora obavijestiti Ministarstvo financija o namjeri prodaje, kako bi ovlašteni službenici Ministarstva financija popisali završna stanja automata, skinuli plombe i o tome sačinili zapisnik. Nakon provedenih radnji automati se mogu prodati u inozemstvo uz obvezno prilaganje dokaza o obavljenom izvozu (javnobilježnički ovjerena preslika izvozne carinske deklaracije s potvrdom nadležne carinarnice da je obavljeno izvozno carinjenje).

Povratak na prethodnu stranicu