Porez na dodanu vrijednost - Predmet oporezivanja
Broj klase:410-19/13-01/142
Urudžbeni broj:513-07-21-01/13-14
Zagreb, 18.10.2013
Porez na dodanu vrijednost – prijenos imovine
​Podnositelj upita obratio se u vezi oporezivanja porezom na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV). Naime, društvo A iz Austrije imalo je Predstavništvo društva A za područje Republike Hrvatske za potrebe obavljanja promidžbenih aktivnosti. Od 1. srpnja 2013. godine Predstavništvo je prestalo postojati po sili zakona, a društvo A kao osnivač odlučilo je osnovati Podružnicu društva, koja bi se bavila promidžbenim aktivnostima. Za potrebe obavljanja promidžbe društvo A je odlučio prenijeti i ugovore o radu (zaposlene) i dati im na raspolaganje svu imovinu potrebnu za nastavak promidžbe u jednakom, neizmijenjenom obliku kao što je to bilo za potrebe Predstavništva. Obzirom na navedeno postavljeno je pitanje da li prijenos imovine predstavlja isporuku koja podliježe oporezivanju PDV-om. 

 

U vezi navedenog odgovaramo u nastavku.

 
Obzirom da su temeljem članka 83. Zakona o trgovini (Narodne novine od broja 87/08 do 68/13) postojeća predstavništva poduzetnika iz Europske unije prestati postojati po sili zakona, osnivači takvih predstavništava koji namjeravaju nastaviti s poslovanjem u Republici Hrvatskoj trebali su promijeniti oblik poslovanja na način da osnuju lokalnu podružnicu ili povezano trgovačko društvo. 
 
Sukladno navedenoj odredbi društvo A je radi nastavka poslovanja u republici Hrvatskoj osnovalo podružnicu kako bi preko nje nastavili s obavljanjem djelatnosti koju je prije obavljalo Predstavništvo. Obzirom na navedeno sva imovina i djelatnici Predstavništva postali su imovinom podružnice. 
 
U vezi s navedenim napominjemo da je u konkretnom slučaju predstavništvo po sili zakona preoblikovano u podružnicu kako bi društvo A moglo nastaviti s poslovanjem u Republici Hrvatskoj. Stoga u ovom slučaju nije došlo do isporuke koja u smislu Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 73/13 i 99/13 – Rješenje USRH) podliježe oporezivanju PDV-om. 
 
Nadalje u vezi prijenosa osobnih automobila s predstavništva na podružnicu napominjemo da je do promjene predstavništva u podružnicu došlo temeljem Zakona o trgovini, stoga se u konkretnom slučaju radi o stjecanju rabljenih motornih vozila koje u smislu članka 26. Zakona o posebnom porezu na motorna vozila (Narodne novine broj 15713 i 108/13) ne dovodi do nastanka i obveze obračunavanja i plaćanja posebnog poreza na stjecanje rabljenih motornih vozila.
 

Povratak na prethodnu stranicu