Porez na dodanu vrijednost - Porezna stopa
Broj klase:410-19/13-01/439
Urudžbeni broj:513-07-21-01/13-2
Zagreb, 19.09.2013
Primjena snižene stope kod prodaje sladoleda

​Navedenim dopisom obratili ste se u vezi primjene snižene stope poreza na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV) kod prodaje sladoleda „na kuglice“. Navodite da se prema našem odgovoru KLASA: 410-19/13-01/164, URBROJ: 513-07-21-01/13-2 od 7. lipnja 2013. godine stoji da „isporuka hrane i pića koja se neće konzumirati u ugostiteljskim objektima i pri kojoj nije bilo nikakvih dodatnih usluga ne smatra se uslugama pripremanja hrane i obavljanja usluga prehrane u ugostiteljskim objektima te pripremanja i usluživanja bezalkoholnih pića i napitaka, vina i piva u tim objektima, … stoga je isporuka sladoleda koji će se konzumirati izvan ugostiteljskog objekta pri čemu nema dodatnih ugostiteljskih usluga oporeziva stopom poreza na dodanu vrijednost 25%.“. U vezi s navedenim postavlja se pitanje što se smatra dodatnim ugostiteljskim uslugama, te na koji način ugostitelji prilikom posluživanja mogu znati hoće li gost sladoled konzumirati u ili izvan ugostiteljskog objekta kao i po kojoj cijeni će sladoled naplatiti.

 
U vezi navedenog odgovaramo u nastavku.
 
Iz odredbe članka 38. stavka 3. točke b) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 73/13 i 99/13 – Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske, u daljnjem tekstu: Zakon) i članka 47. stavka 2. točke b) Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 79/13 i 85/13) proizlazi da se snižena stopa PDV-a može primijeniti na usluge pripremanja hrane i obavljanje usluga prehrane u ugostiteljskim objektima te pripremanje i usluživanje bezalkoholnih pića i napitaka, vina i piva u tim objektima sukladno Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti.
Uslugama pripremanja hrane i obavljanja usluga prehrane u ugostiteljskim objektima kao i pripremanjem i usluživanjem bezalkoholnih pića i napitaka, vina i piva u tim objektima u smislu članka 38. stavka 3. točke b) Zakona ne smatra se isporuka pripremljene ili nepripremljene hrane i/ili pića, ali bez ikakvih dodatnih usluga.
 
Prema tome kao što je već navedeno u odgovoru KLASA: 410-19/13-01/164, URBROJ: 513-07-21-01/13-2 od 7. lipnja 2013. isporuka sladoleda koji će se konzumirati izvan ugostiteljskog objekta pri čemu nema dodatnih ugostiteljskih usluga oporeziva je PDV-om po stopi 25%. Dodatnim uslugama u ugostiteljskoj djelatnosti prvenstveno se smatra posluživanje, postojanje pribora za jelo, pospremanje i čišćenje.
 
Ugostitelji koji prodaju sladoled „na kuglice“ uobičajeno kupcima postavljaju pitanje žele li sladoled „ za van“ ili ne, te ovisno o odgovoru kupca znaju hoće li primijeniti sniženu stopu PDV-a ili opću stopu PDV-a. 
 
Nadalje napominjemo da ugostitelji ne moraju imati različite cijene kuglice sladoleda ovisno o tome gdje se taj sladoled konzumira, nego mogu imati istu cijenu iz koje će preračunatom stopom PDV-a izračunati iznos PDV-a ovisno o tome koju stopu primjenjuju.
 

 

Povratak na prethodnu stranicu