Porez na dodanu vrijednost - Porezna osnovica
Broj klase:410-19/13-01/208
Urudžbeni broj:513-07-21-01/13-2
Zagreb, 17.06.2013
Uvoz nakon 1. srpnja 2013.

 

​Pristupanjem Republike Hrvatske Europskoj uniji ukida se granica prema državama članicama Europske unije, te u tom smislu u obavljanju prometa s drugim državama članicama nema izvoza i uvoza.
 
Uvoz od dana pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji kao pojam postojat će samo s trećim zemljama odnosno zemljama koje nisu države članice Europske unije.
 
U vezi s navedenim u nastavku dajemo informacije za porezne obveznike koji će nakon pristupanja Republike Hrvatske u Europsku uniju, odnosno nakon 1. srpnja 2013. godine uvoziti dobra iz trećih zemalja.
 
 Uvoz iz zemalja koje nisu članice Europske unije porezom na dodanu vrijednost oporezivat će se kao i sada, što znači da će Carinska uprava i dalje biti nadležna za utvrđivanje carinske osnovice pri uvozu.
 
Obzirom na navedeno postupak oporezivanja porezom na dodanu vrijednost uvoza iz trećih zemalja ostaje isti kao što je i sada. Međutim potrebno je istaknuti da pristupanjem u Europsku uniju Republika Hrvatska postaje dio područja Europske unije, pa se uvoz u Republiku Hrvatsku smatra uvozom u Europsku uniju. S tim u vezi, obzirom da dolazi do slobodnog kretanja dobara unutar tržišta Europske unije porezni obveznici nakon 1. srpnja 2013. godine mogu dobra koja imaju krajnje odredište u Republici Hrvatskoj uvesti u bilo kojoj državi članici.
 
Uvozom dobara smatra se svaki unos dobara u Europsku uniju koja nisu u slobodnom prometu na području Europske unije, u skladu s carinskim propisima (članak 11. Zakona o porezu na dodanu vrijednost). Uvozom dobara smatra se i unos dobara koja su u slobodnom prometu na području Europske unije, a potječu s trećih područja koja su dio carinskog područja Europske unije u skladu s carinskim propisima.
 
Poreznu osnovicu pri uvozu dobara čini carinska vrijednost utvrđena prema carinskim propisima (članak 35. Zakona o porezu na dodanu vrijednost).
 
Ako nisu uključeni u carinsku vrijednost, u poreznu osnovicu pri uvozu bit će uključeni:
a) porezi, carine, pristojbe i slična davanja koja se plaćaju izvan države članice uvoznice te davanja koja se plaćaju pri uvozu, osim poreza na dodanu vrijednost,
b) sporedni troškovi kao što su provizije, troškovi pakiranja, prijevoza i osiguranja, nastali do prvog mjesta odredišta unutar područja države članice uvoznice, kao i oni koji nastanu pri prijevozu do drugog mjesta odredišta unutar Europske unije, ako je to drugo mjesto poznato u vrijeme nastanka oporezivog događaja.
 
 U poreznu osnovicu ne uključuju se:
a) sniženja cijena zbog popusta za prijevremeno plaćanje,
b) popusti na cijenu i rabati odobreni i obračunani kupcu u trenutku uvoza.
 
Prvim mjestom odredišta smatra se mjesto navedeno na tovarnom listu ili bilo kojoj drugoj prijevoznoj ispravi na temelju koje se dobra uvoze. Ako takvo mjesto u ispravi nije navedeno, prvim mjestom odredišta smatra se mjesto prvog pretovara dobara u državi članici uvoznici.
 
Pretporez pri uvozu dobara porezni obveznik koji je upisan u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost iskazivat će u prijavi poreza na dodanu vrijednost (Obrazac PDV) kao i sada.
 
Naglašava se da postoji mogućnost da na temelju rješenja Ministarstva financija – Porezne uprave prilikom uvoza porezni obveznici koji imaju potpuno pravo odbitka pretporeza, fizički ne uplaćuju porez na dodanu vrijednost već da za njih to bude obračunska kategorija, što znači da će u istoj prijavi poreza na dodanu vrijednost porezni obveznik iskazati obvezu poreza na dodanu vrijednost pri uvozu i isti taj porez iskazat će kao pretporez u odgovarajućem polju prijave poreza na dodanu vrijednost. Obračunska kategorija neće biti u primjeni odmah 1. srpnja 2013., obzirom da je za primjenu obračunske kategorije pri uvozu nužno donošenje Pravilnika, stoga do donošenja Pravilnika porez na dodanu vrijednost pri uvozu uplaćivati će se u državni proračun kao i prije pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.
 

 

Povratak na prethodnu stranicu