Fiskalizacija - Obveznici fiskalizacije
Broj klase:410-01/13-01/3186
Urudžbeni broj:513-07-21-01/13-2
Zagreb, 02.09.2013
Plaćanje karticama

Zaprimili smo upit poreznog obveznika iz dostavnog spiska, kojim traži tumačenje Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom (Narodne novine, broj 133/12, dalje u tekstu: Zakon), te pojašnjenje da li se plaćanje karticama Maestro, Visa, Mastercard i American Express i ostalim debitnim i kreditnim karticama smatra prometom gotovinom.

Na dostavljeni upit odgovaramo kako slijedi.


Člankom 2. stavkom 5. Zakona propisano je da se prometom gotovinom smatra plaćanje za isporučena dobra ili obavljene usluge novčanicama ili kovanicama koje se smatraju platežnim sredstvom, karticama, čekom ili drugim sličnim načinima plaćanja, osim plaćanja na transakcijski račun kod banaka, ako Zakonom nije drugačije određeno. 

Temeljem članka 3. Zakona, obveznicima fiskalizacije smatraju se fizičke osobe obveznici poreza na dohodak od samostalne djelatnosti (obrt, slobodna zanimanja te poljoprivrednici obveznici dohotka od samostalne djelatnosti) i pravne i fizičke osobe obveznici poreza na dobit, za sve djelatnosti koje obavljaju osim za djelatnosti izuzete od obveze izdavanja računa (posebne odredbe Zakona) te za djelatnosti izuzete od obveze fiskalizacije.

Zakonom je propisano da se postupak fiskalizacije izdavanja računa provodi samo kod onih obveznika fiskalizacije koji naplaćuju račune sredstvima koja se smatraju gotovinom, a postupak fiskalizacije izdavanja računa provode na način da izdaju račune putem prilagođenih naplatnih uređaja i dostavljaju ih elektroničkim putem kako bi se računi ovjerili u Poreznoj upravi, te istim putem šalju i poruke o poslovnicama.

Slijedom navedenog, plaćanje karticama Maestro, Visa, Mastercard, American Express i drugim kreditnim i debitnim karticama smatra se prometom u gotovini, za koji je potrebno provesti postupak fiskalizacije izdavanja računa. Dakle, prema navedenom gotovinom se ne smatra doznaka virmanskom uplatom sa računa na račun te plaćanje općom uplatnicom na račun, te za takva plaćanja nije potrebno provesti postupak fiskalizacije izdavanja računa.


Ujedno Vas upućujemo da postupite sukladno Uputi Porezne uprave, Središnjeg ureda, od 15. veljače 2013. godine, a tiče se načina plaćanja prema članku 2. stavku 5. Zakona, http://www.porezna-uprava.hr/HR_Fiskalizacija/Aktualnosti%20dokumenti/Image20130215111408-m1.pdf, objavljenu na stranicama Porezne uprave 15. veljače 2013. godine.

U uputi se navode dozvoljeni načini plaćanja koji se mogu navoditi na računu koji se izdaje kupcu i način na koji se mapiraju u XLM poruku zahtjeva za račun, koja se dostavlja putem elektroničke veze u Poreznu upravu.

Povratak na prethodnu stranicu