Fiskalizacija - Izdavanje računa
Broj klase:410-01/13-01/3111
Urudžbeni broj:513-07-21-01/13-2
Zagreb, 05.09.2013
Obveza fiskalizacije prilikom organizacije tradicionalne manifestacije prodajno-izložbenog karaktera

​Zaprimili smo upit poreznog obveznika iz dostavnog spiska, kojim traži tumačenje Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom (Narodne novine, broj 133/12, dalje u tekstu: Zakon), u smislu obveze fiskalizacije prilikom organizacije tradicionalne manifestacije prodajno-izložbenog karaktera, na kojoj će biti izloženi uz mogućnost kupnje poljoprivredni proizvodi i njihove prerađevine proizvedene na poljoprivrednim gospodarstvima, te proizvodi tradicijskih obrta i kućne radinosti. 
 
Na dostavljeni upit odgovaramo kako slijedi.

Propisano je da se postupak fiskalizacije izdavanja računa provodi samo kod onih obveznika fiskalizacije koji naplaćuju račune sredstvima koja se smatraju gotovinom, a postupak fiskalizacije izdavanja računa provode na način da izdaju račune putem prilagođenih naplatnih uređaja i dostavljaju ih elektroničkim putem kako bi se računi ovjerili u Poreznoj upravi, te istim putem šalju i poruke o poslovnicama.

Sukladno navedenom, pravne i fizičke osobe obveznici poreza na dohodak od samostalne djelatnosti ili obveznici poreza na dobit, koji na otvorenim prostorima prodaju svoje proizvode ili tuđe preprodaju, smatraju se obveznicima fiskalizacije izdavanja računa ukoliko se smatraju obveznicima izdavanja računa prema nekom općem ili posebnom propisu.

Tako obvezu izdavanja računa, iz područja poreznih propisa, regulira i Opći porezni zakon (Narodne novine, broj: 147/08, 18/11, 78/12, 136/12 i 73/13), koji propisuje obvezu izdavanja računa odredbom članka 54. prema kojoj su svi porezni obveznici dužni izdavati račune te voditi poslovne knjige i evidencije radi oporezivanja prema propisima kojima se uređuje pojedina vrsta poreza. Odredbom članka 54.b Općeg poreznog zakona propisano je izuzeće od obveze izdavanja računa, i to ako se promet ostvaruje između ostalog kada se vlastiti poljoprivredni proizvodi proizvedeni na vlastitom obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu izravno prodaju krajnjem potrošaču u proizvodnim objektima seljačkih ili obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, te ako se prodaja vlastitih poljoprivrednih proizvoda obavlja na tržnicama i otvorenim prostorima.
 
 Zaključno, na predmetnoj manifestaciji postoji obveza izdavanja računa prema prethodno istaknutim propisima, međutim sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske o oslobođenju od obveze fiskalizacije u prometu gotovinom za prigodnu prodaju na sajmovima, priredbama i izložbama koja je na snazi do 01. listopada 2013. godine, ne postoji obveza fiskalizacije izdanih računa.

 Također, ističemo da za prodaju vlastitih poljoprivrednih proizvoda krajnjem potrošaču, kada se prodaja istih obavlja između ostalog na tržnicama i otvorenim prostorima ne postoji obveza izdavanja računa prema odredbama Općeg poreznog zakona, a posljedično ne postoji niti obveza fiskalizacije za takvu prodaju.

Povratak na prethodnu stranicu