Fiskalizacija - Izdavanje računa
Broj klase:410-01/13-01/2894
Urudžbeni broj:513-07-21-01/13-2
Zagreb, 20.08.2013
Storniranje fiskaliziranog računa i primjena Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom

Na upit subjekta iz dostavnog spiska u kojemu traži odgovor i mišljenje kako postupati kod storniranja fiskaliziranog računa za naplaćenu uslugu odgovaramo u nastavku. Kupac koji nije u mogućnosti koristiti plaćenu uslugu zahtjeva povrat novca, a turistička agencija ima obvezu vraćanja plaćenog iznosa i storniranja fiskaliziranog računa. Dajemo mišljenje vezano za postupanje u navedenoj situaciji, kao i mišljenje u vezi dokumentacije kojom se potkrjepljuje povrat plaćenog iznosa kupcu.

 
Pravila storniranja računa se primjenjuju onda kada je račun potrebno stornirati. To može biti u slučaju kada obveznik fiskalizacije prilikom izdavanja računa isti izda sa pogrešnim podacima, ali i u drugim sličnim situacijama, kao što je i ova koja je predmet ovog upita. Dakle, račun  se može stornirati i po potrebi izraditi novi poštujući pravilo slijednosti računa.
 
Prema Zakonu o fiskalizaciji u prometu gotovinom sve obveze propisane za izdavanje računa na odgovarajući način primjenjuju se i kod izdavanja računa za storniranje računa.
 
Kod storniranja računa iznos koji se prijavljuje može biti suprotnog predznaka tj. moguće je provesti postupak fiskalizacije i po računima s iskazanim negativnim predznakom.
 
Proces izdavanja računa uključuje između ostaloga pripremu podataka o računu, izračun zaštitnog koda, slanje Poreznoj upravi radi dobivanja JIR-a i izdavanje računa kupcu. Dakle, iznosi sa suprotnim predznacima odnose se na porezne osnovice navedene na računu, iznose poreza, iznos naknade, ostale iznose koji se pojavljuju na računu i naravno na ukupni iznos računa. Porezna stopa nije suprotnog predznaka budući da nije riječ o iznosu.
 
U ovom slučaju će u sustavu Porezne uprave biti evidentirana dva računa i svi iznosi zbrojeni po ta dva računu dati će 0,00.
 
Napominjemo da će sustav Porezne uprave za svaki zaprimljeni račun dodijeliti novi JIR.
 
Obzirom da je račun kojim se stornira inicijalni račun ovjeren, odnosno fiskaliziran, nije potrebno dodatno pravdati manjak u blagajni kod povrata novca kupcu, ali je potrebno knjigovodstveno povezati prethodno izdani račun sa storniranim računom prema svim postojećim pravilima.
Što se tiče pisane izjave kupca o odustajanju od izleta, Porezna uprava u ovom slučaju ne propisuje dodatnu dokumentaciju pored one koja je uobičajena u poslovanju turističkih agencija. Međutim, porezni obveznik, turistička agencija, tijekom eventualnog poreznog nadzora dokazuje određene činjenice predočavanjem poslovnih evidencija, poslovnih knjiga i druge dokumentacije.  
 
Zaključno, upućujemo Vas da posjetite web stranicu Porezne uprave (http://www.porezna-uprava.hr) gdje možete na jednom mjestu preuzeti sve dosadašnje informacije.
 
Povratak na prethodnu stranicu