Fiskalizacija - Izdavanje računa
Broj klase:011-01/12-01/240
Urudžbeni broj:513-07-21-12/13-29
Zagreb, 15.02.2013
Uputa o tumačenju čl.2. st.5. Zakona o fisklaizaciji u prometu gotovinom, način plaćanja

​Zbog jedinstvenog tumačenja Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom (Narodne novine, 133/12, dalje:Zakon), imajući u vidu različite interpretacije ispisivanja određenih elemenata na računu, donosimo uputu o tumačenju članka 2. stavka5. Zakona te shodno tome smatramo da je potrebno razjasniti da se oznake načina plaćanj određene tehničkom specifikacijom ne mogu mijenjati i da se u XML poruci dostavljaju kao jedna od kombinacija (G-gotovina, K-kartice, C-ček, T-transakcijski račun, O-ostalo), međutim kao način plaćanja ispisan i naveden na fizičkom računu mogu biti i termini, primjerice: novčanice, novčanice i kovanice, kovanice, i dr.

 

 

​Dozvoljeni načini plaćanja navedeni na računu ​Oznaka načina plaćanja u XML-u

- Novčanice​

- Novčanice i kovanice​

​- Kovanice

​- Gotovina

​G - gotovina
- Kartica ​K - kartice
- ček ​C - ček
- Transakcijski račun ​T - transakcijski račun
- Ostalo​ O - ostalo
 

 

 

U tablici su prikazani dozvoljeni načini plaćanja koji se mogu navoditi na računu koji se izdaje kupcu i način n akoji se mapiraju u XML poruku zahtjeva za račun. Nema zakonske zapreke da se na računu koji se izdaje kupcu uz jedan od prije navedenih dozvoljenih načina plaćanja navedu i dodatni elementi (npr. vrsta kartice kojom se vrši plaćanje itd.)

Povratak na prethodnu stranicu