Porez na dodanu vrijednost - Uvoz, izvoz, carinska skladišta i slobodne zone
Broj klase:410-19/13-01/349
Urudžbeni broj:513-07-21-01/13-2
Zagreb, 24.07.2013
Izdavanje rješenja za primjenu obračunske kategorije pri uvozu
​Obzirom da porezni obveznici učestalo podnose zahtjeve za izdavanje rješenja kako bi mogli primjenjivati obračunsku kategoriju pri uvozu, u nastavku odgovaramo.
Odredbom članka 76. stavkom 8. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 73/13) propisana je mogućnost primjene obračunske kategorije pri uvozu temeljem rješenja Porezne uprave.
Naime u skladu s navedenom odredbom porezni obveznik koji ima u cijelosti pravo na odbitak pretporeza neće morati fizički platiti porez na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV) pri uvozu, već će biti dovoljno da u prijavi PDV-a za obračunsko razdoblje u kojem je uvezao dobra iskaže obvezu PDV-a pri uvozu i pravo na odbitak. Za primjenu takvog načina obračuna PDV-a pri uvozu treba mu rješenje Porezne uprave.
 
Za primjenu odredbe članka 76. stavka 8. Zakona o PDV-u potrebno je donijeti posebni pravilnik kojim će se detaljno propisati provedba zakonske odredbe i izdavanje rješenja, što je propisano člankom 76. stavkom 10. Zakona o PDV-u.
Pravilnik kojim će biti detaljno propisana primjena obračunske kategorije pri uvozu te izdavanje rješenja donijet će se u roku od četiri mjeseca od dana pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji što je propisano člankom 140. stavkom 2. Zakona o PDV-u.
 
Pema navedenom, obračunska kategorija nije u primjeni od 1. srpnja 2013., obzirom da je za njenu primjenu nužno donošenje posebnog pravilnika koji se mora donijeti u roku od četiri mjeseca od dana pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.
Stoga do donošenja posebnog pravilnika nije moguće poreznim obveznicima izdati rješenje temeljem kojeg bi mogli primjenjivati obračunsku kategoriju pri uvozu. Navedeno znači da će do donošenja posebnog pravilnika porezni obveznici PDV pri uvozu uplaćivati u državni proračun, te ostvarivati pravo na odbitak plaćenog PDV-a pri uvozu na isti način kao i prije pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.
 
 
Povratak na prethodnu stranicu