Fiskalizacija - Obveznici fiskalizacije
Broj klase:410-01/13-01/695
Urudžbeni broj:513-07-21-01/13-2
Zagreb, 22.05.2013
Zahtjev za izuzećem od obveze fiskalizacije

​Vezano za upit poreznog obveznika, navedenog u dostavnom spisku, koji se odnosi na izuzimanje od fiskalizacije prodanih karata s dodatnim obrascima (rezervacija, karte za automobil, posteljnu kartu, prtljagu i sl.), kao i izuzimanje od fiskalizacije pružanja ugostiteljskih usluga u vlakovima, odgovaramo u nastavku.

Temeljem članka 3. Zakona, obveznicima fiskalizacije smatraju se
1. fizičke osobe obveznici poreza na dohodak od samostalne djelatnosti (obrt, slobodna zanimanja te poljoprivrednici obveznici dohotka od samostalne djelatnosti) i
2. pravne i fizičke osobe obveznici poreza na dobit prema članku 2. Zakona o porezu na dobit („Narodne novine“ broj, 177/04, 90/05, 57/06, 146/08, 80/10, 22/12),
za sve djelatnosti koje obavljaju osim
1. za djelatnosti izuzete od obveze izdavanja računa (prema posebnim propisima) te
2. za djelatnosti izuzete od obveze fiskalizacije (članak 5. Zakona).

Iznimno od članka 3. Zakona, obveznikom fiskalizacije ne smatra se porezni obveznik za ostvarene promete u djelatnosti prodaje karata ili žetona u putničkom prometu. Ova se iznimka odnosi na djelatnost prodaje karata ili žetona u putničkom prometu (autobus, vlak, avion) bez obzira na to događa li se kupnja karata ili žetona u prijevoznom sredstvu ili uredima/šalterima na stanicama prijevoznika. Izuzeće se odnosi na sve vrste karata ili žetona u putničkom prometu. Međutim, ako se na istom računu zaračunava uz prodaju karte i prodaja nekog drugog dobra ili pružanje usluge, tada račun podliježe fiskalizaciji ili se evidentiranje mora razdvojiti na izuzetu djelatnosti i one koje to nisu. Primjerice, na računu su iskazane: prodaja karte i usluga izdavanja iste – prvi dio ne podliježe fiskalizaciji, drugi da, što znači da ili će se cijeli račun fiskalizirati ili će se izdati dva odvojena računa.

Zaključno, možemo navesti da smo mišljenja da se dokumenti koji se izdaju uz putničku kartu (primjerice rezervacijska karta) i serijskim brojem su povezani s tom kartom, gdje je razvidno da se taj dokument veže uz putničku kartu i prijevoz osobe, ne moraju fiskalizirati.

No, isto ne vrijedi za dokumente koji se ne izdaju za prijevoz osobe, i isključivo su vezani uz putnički prijevoz osobe, već se izdaju samo za prijevoz stvari. Takve karte i dopunske dokumente potrebno je fiskalizirati u postupku fiskalizacije izdavanja računa. Za sve ostale djelatnosti koje nisu izuzete od obveze izdavanja računa, i koje nisu izuzete od obveze fiskalizacije, obveznik fiskalizacije mora provoditi postupak fiskalizacije sukladno Zakonu.

Molimo vas da ovaj odgovor proslijedite podnositelju upita iz dostavnog spiska.

Povratak na prethodnu stranicu