Fiskalizacija - Izdavanje računa
Broj klase:410-01/13-01/1230
Urudžbeni broj:513-07-21-01/13-2
Zagreb, 21.03.2013
Operater na naplatnom uređaju u smislu Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom

​Vezano za upit poreznog obveznika, navedenog u dostavnom spisku, koji se odnosi na označavanje operatera na naplatnom uređaju, odnosno statusa operatera na naplatnom uređaju koji izdaje račune a nije u radnom odnosu u trgovačkom društvu, obvezniku fiskalizacije, odgovaramo u nastavku.
 
Sukladno članku 10. st. 1. Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom (Narodne novine, broj 133/12, dalje: Zakon) oznaku operatera na naplatnom uređaju, kao oznaku osobe koja je izvršila naplatu iz članka 9. stavka 1. točke 2. Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom (Narodne novine, 133/12, dalje: Zakon), obveznik fiskalizacije dužan je povezati s osobnim identifikacijskim brojem te osobe. Osobni identifikacijski broj (OIB) operatera naplatnog uređaja, dostavlja se Ministarstvu financija, Poreznoj upravi kao element računa, kod provedbe postupka fiskalizacije izdavanja računa. Iznimno od stavka 1. ovoga članka, kao osobni identifikacijski broj (OIB) operatera može se dostaviti osobni identifikacijski broj (OIB) obveznika fiskalizacije ako se radi o djelatnostima fizičkih osoba, o izdavanju računa putem samo-naplatnih uređaja te u ostalim sličnim slučajevima.
 
Oznakom operatera na naplatnom uređaju smatra se oznaka osobe koja je isporučila dobro ili obavila uslugu, odnosno stvarno naplatila račun. Oznaku operatera na naplatnom uređaju koja se ispisuje na računu, obveznik fiskalizacije dužan je povezati s osobnim identifikacijskim brojem osobe te se upravo OIB te osobe dostavlja Ministarstvu financija, Poreznoj upravi kao dodatni element računa, kod fiskalizacije izdavanja računa. Dakle, na samome računu nije potrebno ispisivati osobne podatke osobe koja izdaje račune već se može staviti interna oznaka osobe, a u internom aktu popisati veze između internih oznaka i OIB-a osoba koje izdaju račune. Međutim, kada se ovaj podatak dostavlja kao element računa, radi ovjere računa, internu oznaku potrebno je povezati s OIB-om osobe.
 
U slučajevima kada iz opravdanih razloga ne može dostaviti OIB operatera (primjerice: kod obrtnika koji samostalno rade, kod samo-naplatnih blagajni) zakonodavac je predvidio da se kao OIB operatera dostavlja podatak o OIB-u obveznika fiskalizacije. Na isti način će se postupati i kod svih slučajeva kada račune izdaje osoba koja nije zaposlenik obveznika fiskalizacije.
 
Prema svemu navedenom, djelatnica koja nije ujedno i u radnom odnosu u predmetnom trgovačkom društvu se neće navoditi na računu kao operater na naplatnom uređaju, nego će se navesti OIB obveznika fiskalizacije, trgovačkog društva. Međutim, u internom aktu je potrebno jasno navesti OIB osobe koja izdaje račune a nije u radnom odnosu u tom trgovačkom društvu.

 

Povratak na prethodnu stranicu